Datalan
Záleží nám na Vašej spokojnosti a Vašom názore. Podeľte sa s nami o spätnú väzbu v prieskume - vďaka Vám môžeme robiť spoločné stretnutia a aktivity ešte lepšie.
Meno
Priezvisko
Samospráva
Pozícia
E-mail
Ako hodnotíte konferenciu DATALAN Digitálne mesto 2019, nakoľko splnila Vaše očakávania?
Ako hodnotíte nasledujúce faktory?
veľmi dobreskôr dobreskôr zlezle
Témy a obsah prezentácií, kvalita získaných informácií
Interaktívne technologické fórum - informácie, formát
Otvorená tematická diskusia - informácie, formát
Výber diskutérov a odborníkov
Formát konferencie
Úroveň stretnutia v porovnaní s konkurenciou
Ukážky technológií a riešení
Možnosť osobných debát a konzultácií
Organizačné zabezpečenie
Sprievodné aktivity
Ak ste sa na konferencii zúčastnili aj v minulom roku, zaznamenali ste zvýšenie úrovne po obsahovej a formálnej stránke?
Mali by ste záujem zúčastniť sa na DATALAN Digitálne mesto aj v budúcnosti?
Aké témy by ste privítali na konferencii DATALAN Digitálne mesto budúci rok?
Váš osobný komentár/odkaz pre organizátorov:
Informácie získané z dotazníka sú diskrétne a budú použité výhradne pre interné potreby DATALAN. Ďakujeme Vám za venovaný čas.