Datalan

DIGITALNEMESTO.SK

Aplikačná platforma určená pre mestá a obce predstavuje rýchly a jednoduchý prístup k aplikáciám od rôznych výrobcov v cloude.

Appstore Digitalnemesto.sk® má významný prínos pre efektívnejšie fungovanie samosprávy a pomáha zjednodušiť a skvalitniť elektronické služby občanom. Medzi základné služby patria Povinné zverejňovanie, Digitálne zastupiteľstvo, Správa registratúry, Elektronické aukcie, Reporting a Rozpočet mesta.

Pre občanov sú k dispozícii On-line formuláre, Podania, rozhodnutia a úhrady, a aplikácia Mesto v mobile. Výhodou pre užívateľov je integrácia aplikácií na backoffice informačné systémy, vďaka čomu sú dostupné pre všetkých bez toho, aby si ich implementácia vyžiadala ďalšie dodatočné investície.

Aplikácie je možné stiahnuť podľa aktuálnej potreby a platiť len za to, čo sa naozaj využilo, pričom mnohé služby je možné aktivovať zákazníkom do 24 hodín!

Technológie:
Riešenie je postavené na klient-server architektúre na technológii MS SQL server, pre prezentačnú vrstvu je použitá platforma PowerBuilder. Riešenie spĺňa bezpečnostné štandardy v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek verejnej správy. Architektúra systému presúva väčšinu výpočtového zaťaženia a správu bezpečnosti na stranu servera, čím znižuje hardvérové nároky na strane klienta.


Digitalnemesto.sk®

Vstup

Referencie - citáty

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.