Datalan

Manažment kvality

Vedenie spoločnosti DATALAN sa zaviazalo zaviesť a prevádzkovať efektívny Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je v súlade s právnymi a inými požiadavkami. Pri dosahovaní svojich strategických zámerov spoločnosť DATALAN berie ohľad na ochranu a starostlivosť o životné prostredie so zámerom predísť negatívnemu pôsobeniu na životné prostredie, alebo ho obmedziť. Spoločnosť DATALAN pravidelne úspešne absolvuje audity Integrovaného manažérskeho systému, v rámci ktorých sme obhájili zavedené systémy:


- Systém manažérstva kvality (SMK) - norma ISO 9001
DATALAN IMS 9001-2015 - Systém manažérstva kvality  (pdf)


- Systém environmentálneho manažérstva (SEM) - norma ISO 14001
DATALAN IMS 14001-2015 - Systém enviromentálneho manažérstva  (pdf)


- Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) - norma OHSAS 18001
DATALAN IMS 18001-2007 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (pdf)


- Systém manažérstva bezpečnosti informácií (SMIB) - norma ISO/IEC 27001
DATALAN IMS 27001-2013 - Systém manažérstva bezpečnosti informácií  (pdf)


- Systém manažérstva služieb IT - norma ISO 20000-1
DATALAN IMS 20000-1_2011 - Systém manažérstva služieb IT  (pdf)


- Systém manažérstva proti úplatkárstvu - norma ISO 37001
DATALAN IMS 37001:2016 - Systém manažérstva proti úplatkárstvu (pdf)


Sme presvedčení, že aj vďaka napĺňaniu rozšíreného IMS budeme úspešne napredovať v poskytovaní kvalitných riešení a služieb zákazníkom a taktiež zlepšovať svoje interné procesy.

Hlavné ciele spoločnosti

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.