Datalan

Digitálne mesto

Množstvo zaujímavých informácií o technologických inováciách, ktoré prispejú k rozvoju a modernizácii miest a obcí, najnovšie možnosti informatizácie, aktuálne IT trendy a fungujúce referencie z každodenného života úradov i obyvateľov – to všetko predstavujeme každoročne zástupcom slovenskej samosprávy.

Medzi témy stretnutia vždy patria aj nové výzvy OPIS, digitalizácia miest a VÚC, moderné služby pre občanov, ale i praktické ukážky a nástroje na mestské plánovanie a rozpočtovanie, či komunikáciu s obyvateľmi, reporting nástroje a nechýbajú ani informácie a diskusia k najväčšiemu projektu v oblasti samosprávy – DCOM.

Bližšie informácie k uplynulým, či pripravovaným podujatiam nájdete na: www.datalandigitalnemesto.sk