Datalan

University Day

Každý rok majú zástupcovia univerzít a predstavitelia akademickej sféry príležitosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami pre moderné vzdelávanie. Odborná konferencia University Day prináša účastníkom inšpiratívne vízie a užitočné poznatky o možnostiach informatizácie priamo na univerzitnej pôde.
Spoznajú tiež aktuálne trendy a IT novinky, ktoré sú využiteľné v sektore školstva, či už v interných procesoch alebo v komunikácii so študentmi, a môžu sa inšpirovať aj skúsenosťami iných škôl a zaujímavými príkladmi z praxe.

Hlavnými témami stretnutí, ktoré v súčasnosti medzi akademikmi a odborníkmi rezonujú, sú najmä mobilné technológie a aplikácie, ochrana obsahu v ére mobility, cloudové platformy, online a interaktívne vzdelávanie, personalizácia vzdelávacieho obsahu, či nové metódy vzdelávania s nositeľnými technológiami.
Zaujímavé diskusie sú tiež venované témam ako ranking škôl a študentov, umelá inteligencia, správa dát s významom, modelovanie a simulácie vo výskume a interdisciplinárny výskum.

Bližšie informácie o uplynulých a pripravovaných podujatiach nájdete na www.universityday.sk