Datalan

V Žiline majú technológie pre špičkový výskum

09.12.2015

Žilinská univerzita 7. decembra oficiálne otvorila nový Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum. Unikátne pracoviská ponúkajú 29 špičkových laboratórií. Ich úlohou bude prenášať výsledky vývoja a výskumu do praxe, a pomocou technologických inovácií zlepšiť kvalitu života a podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť nielen regiónu, ale celého Slovenska.Možnosti Univerzitného vedeckého parku sa zameriavajú napríklad na technológie pre inteligentné parkoviská, na inteligentné textílie a odevy na monitorovanie vitálnych funkcií človeka, či na modelovania a simulácie krízových javov v doprave.
Aktivity Výskumného centra, v ktorom je k dispozícii viac ako 100 nových prístrojov a technických zariadení, budú orientované na výskum a vývoj monitorovania a hodnotenia stavu dopravnej infraštruktúry, vývoj progresívnych materiálov pre výstavbu dopravnej cesty či navrhovanie, výstavbu a riadenie inteligentných budov.

  

DATALAN v rámci nových pracovísk dodal zaujímavé špičkové technológie pre výskum a vývoj informačných mobilných systémov pre zber, analýzu a vyhodnocovanie anonymizovaných dát zo senzorov, ktorých súčasťou je napr. bezdrôtová kvadrokoptéra, laserový radar pre získavanie 3D dát, termálna aj 360° kamera, či systém na detekciu objektov. Realizovali sme aj dodávku technológií pre výskum a vývoj optimalizačných algoritmov pre analýzu dopravného systému a riadenie cestnej dopravy. Zostavu tvorí monitorovací a riadiaci systém, virtual smart city a modelové konfigurovateľné operátorské pracovisko. Obsahom dodávky boli tiež technológie pre vytvorenie monitorovacieho, rozhodovacieho a informačného systému cestnej dopravy, ktoré zahŕňajú napr. technológie pre expertné a analytické spracovanie dopravných udalostí, či pre zber a ukladanie dopravných udalostí.
 

 

 

 

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.