Datalan

Efektívny spôsob správy koncových zariadení pre tisícky užívateľov – zamestnancov železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.

Realizovali sme celoplošné pokrytie správy užívateľov s centrálnym nahlasovaním a manažmentom poskytovanej služby. Projekt zahŕňal definíciu SLA, a sklady náhradných zariadení a dielov v rámci celej SR.

Riešenie
Pre potreby skvalitnenia podpory koncových užívateľom a servisu koncových zariadení sme u zákazníka implementovali outsourcingový spôsobom správy. Po podpise zmluvy boli na jednotlivé pobočky podpory delimitované náhradné diely a náhradné zariadenia, ktoré slúžia na riešenie servisných zásahov a týmto dokážeme garantovať SLA aj v odľahlých miestach po celom území Slovenska. Pre Cargo poskytujeme služby reaktívneho servisu až do úrovne 24x7 a služby IMACD, ktorými je postupne zabezpečovaná obmena techniky u zákazníka.

Prínosy
- jasne popísaný spôsob fungovania služieb
- zlepšenie odozvy technikov na servisné požiadavky, plnenie SLA
- prehľad v evidencii náhradných zariadení a dielov
- zníženie interných nákladov zákazníka

Prípadová štúdia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.