Datalan

Virtualizácia pre vyššiu efektivitu

Spolupracovali sme na projekte virtualizácie stoviek infraštruktúrnych a aplikačných serverov a automatizácie ich obnovy na záložnom site.

Fakty
Stratégie poisťovne v oblasti IT je prechod k privátnemu cloudu a k enterprise mobilite. V praxi to znamená viacročný proces budovania infraštruktúry so servisne orientovanou architektúrou, prinášajúcou zníženie TCO, automatizáciu procesov a služieb, jednoduché doručovanie a flexibilitu IT (IaaS, SaaS) a bezpečný prístup k aplikáciám podľa rolí z akéhokoľvek zariadenia, odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Riešenie
V rámci projektu bola navrhnutá architektúra, ktorá by funkčne aj výkonnostne spĺňala požiadavky veľkej organizácie. Na základe kapacitnej analýzy prostredia bol pripravený návrh počtu a výkonu blade-serverov a počtu VMware klástrov a ichnódov. Z pohľadu bezpečnosti a samostatnosti administrácie boli navrhnuté autonómne klástre pre organizačné jednotky, ktoré toto požadovali. V kapacitnom návrhu bola tiež zohľadnená požadovaná odolnosť voči výpadku celého blade-chassis. Manažment celej virtuálnej infraštruktúry na primárnom, aj na záložnom datacentre, bol navrhnutý ako vysoko dostupný a schopný kontrolovať dve datacentrá z jedného bodu. Návrh architektúry prešiel pred vlastnou implementáciou nezávislou oponentúrou výrobcu virtualizačnej technológie.

Prínosy
- efektívna automatizovaná obnova v prípade výpadku celého situ, alebo diskového poľa, ktorý nepozná ľudské chyby
- nástroj na skúšanie recovery plánov bez nutnosti odstavovania ostrej prevádzky, vytvárania veľkých tímov ľudí a dlhodobého plánovania
- možnosť využiť nástroj pri plánovanej migrácii serverov z jedného situ na druhý, napríklad v prípade sťahovania sa do iných priestorov
- výstupy vo forme prehľadných recovery plánov, ktoré sa vždy podľa potreby ľahko aktualizujú
- významné úspory - zníženie TCO o cca 2,3 mil Eur pre obdobie 5 rokov
- zrýchlenie zriaďovania infraštruktúrnych služieb, zjednodušenie a optimalizácia licencovania, prehľadné začlenenie do monitorovania a zálohovania
- náklady podľa reálnej spotreby

Prípadová štúdia Česká pojišťovna.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.