Datalan

Aplikácia Mesto v mobile

Mobilná aplikácia prináša moderný, efektívny, okamžitý a cielený spôsob komunikácie kraja s občanmi.

Fakty
Riešenie je špeciálne vyvinuté pre potreby samosprávy. Jeho prvému používateľovi – Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), prinieslo lepšie spojenie s obyvateľmi a obyvateľom zase aktuálne informácie o dianí v kraji. Mobilná aplikácia je pre občanov bezplatná, a je voľné šíriteľná pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS aj Android.

Riešenie
Aplikácia obsahuje viacero funkcionalít, ktoré si môže kraj, resp. aj mesto, či obec, upravovať podľa vlastných potrieb. V hlavnej časti Nástenka sú predstavované aktuálne aktivity kraja. Občan dostáva pozvania na udalosti v meste a dôležité oznamy, na nástenke sa realizujú aj ankety pre občanov. Nástenka je navyše prepojená so sociálnymi sieťami. V časti Miesta občan nájde interaktívnu mapu, ktorá zobrazuje dôležité miesta, ako napr. školy, lekárne, nemocnice, kultúrne pamiatky, úrady a pod. Občan má možnosť zobraziť trasu zo svojej aktuálnej lokality do vybraného miesta a prostredníctvom mobilu sa s daným miestom jednoducho a rýchlo spojiť. Funkcionalita Podnet je postavená na iniciatíve občana. Užívatelia aplikácie môžu zaslať anonymný podnet spolu s fotografiou, ktorej súčasťou bude čas, dátum a GPS lokácia, kde bola fotografia vytvorená. Pomocou svojho telefónu tak môžu napríklad upozorniť na nelegálnu skládku alebo výtlk na ceste. V časti Kontakty zase nájdu základné informácie a kontakty na samosprávu a v časti Info manuál na používanie mobilnej aplikácie.

Prínosy
- pre samosprávu je výhodou priamy kontakt s občanmi, a rýchle a efektívne zasielanie dôležitých oznamov
- mobilné technológie umožňujú individuálne zacielenie oznamov a pozvánok
- získavanie spätnej väzby na plány mesta v reálnom čase, prehľad o názoroch obyvateľov na rôzne témy
- pre občana sú prínosom vždy aktuálne informácie o dianí v kraji
- aplikácia dáva obyvateľom priestor na vyjadrenie názoru v reálnom čase a možnosť zaslať anonymný podnet na nápravu vecí, ktoré aktuálne nefungujú
- technológia umožňuje zvoliť si preferované oblasti oznamov a notifikácií


Mobilná aplikácia BSK je pre nás prínosom nielen pri informovaní o bohatom kultúrno-spoločenskom programe BSK, ale pomáha aj v oblasti, ktorá je pre nás prioritou – v doprave a bezpečnosti. Praktický prínos vidíme v informovaní o živelných udalostiach, napr. záplavách, a inštrukciách pre občanov, čo v daných situáciách robiť.

Ing. Bc. Pavol FREŠO
predseda

Prípadová štúdia Bratislavský samosprávny kraj.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.