Datalan

Personalizované bankové služby

S novým modulom personalizovaných ponúk sa e-bankovníctvo SberBank zmenilo z pasívneho portálu na priestor, v ktorom banka s klientom aktívne komunikuje.

Fakty
Z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov súčasných zákazníkov bánk a snahy prinášať im inovatívne nástroje zjednodušujúce ich život, sme navrhli riešenie, ktoré v reálnom čase rozpozná aktivity klienta v elektronickom bankovníctve a podľa nich mu sprostredkuje ponuky nielen obchodného, ale aj servisného typu. Každý zákazník tak vidí ponuky šité priamo na mieru.

Riešenie
Unikátna aplikácia rozpoznáva aktuálne ponuky, na ktoré má konkrétny klient nárok, či už automaticky alebo po splnení určitých podmienok. Nestane sa tak, že by banka ponúkala niečo, čo potom klient aj tak nemôže využiť. Riešenie je tiež jedinečné v tom, že sa na rôznych miestach aplikácie správa rôzne. Ak si klient prezerá oblasť, ktorá súvisí s kreditnými a debetnými kartami, zobrazuje mu len ponuky, ktoré sú relevantné pre ne. Ak sa nachádza v oblasti spot¬rebných úverov, banka ho neťahá do nesúvisiacich produk¬tových oblastí.

Ak má klient záujem o prezentovaný produkt či službu, nemusí vôbec opustiť prostredie elektronického bankovníctva. Obchod môže hneď zrealizovať a digitálne podpísať, a nemusí chodiť na pobočku, či vyčkávať na kuriéra so zmluvou. Bezpečnosť takéhoto obchodu je zaistená štandardnými prostriedkami – či ide o grid kartu, sms kód alebo bezpečnostný token.

Riešenie predstavuje flexibil¬ný modul postavený na otvorených Web a Java technológiách tak, aby ho bolo možné integrovať aj v iných aplikáciách a pre iných zákazníkov, a prispôsobiť ich špecifickým potrebám.

Prínosy
- zvýšenie komfortu zákazníka - akúkoľvek operáciu, či úkon zrealizuje v on-line prostredí na pár klikov
- vysoká adresnosť - zákazník nie je obťažovaný ponukami, ktoré nemôže využiť alebo nemajú pre neho zmysel
- flexibilita - systém umožňuje nielen samotný predaj produktu, ale jeho cieľom je aj vhodnejšie nastavenie parametrov pre každého klienta podľa jeho potrieb


S DATALANom dlhodobo spolupracujeme pri vývoji digitál¬nych technológií na prístup klienta k svojmu účtu a s novými riešeniami sa chceme stále posúvať ďalej.

Mgr. Filip VÍTEK
t.č. šéf Customer Value Managementu

Prípadová štúdia Sberbank Slovensko-Personalizované bankové služby.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.