Datalan

Document Management System - Mobile Web

Rozšírenie funkcionality rôznych firemných aplikácií pre zvýšenie osobnej produktivity používateľov.

Fakty
Cieľom projektu pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť Banská Bystrica bola úprava a rozšírenie funkcionality vybraných aplikácií, ako sú Vnútorná komunikačná a kolaboračná infraštruktúra, Informačný systém pre zdieľanie a správu dokumentov a Podnikové aplikácie pre podporu vybraných podnikových procesov, a zvýšenie osobnej produktivity používateľov, aj vďaka možnosti využívať inovované aplikácie z mobilných zariadení.

Riešenie
Využitie novej technológie xPages umožilo zjednotenie používateľského rozhrania (UI) rôznych aplikácií do spoločného konceptu OneUI, čo na jednej strane zjednodušilo nasadzovanie aplikácií do prevádzky z pohľadu zaškoľovania a adaptácie používateľov, a na strane druhej zjednodušilo riešenie prevádzkovej podpory používateľov, poskytovanie technickej podpory a riešenie prípadných problémov, s ktorými sa používatelia môžu stretávať.

Ďalšou výhodou je podpora mobilných zariadení, ktorá znamená optimalizáciu jednotlivých prvkov UI aplikácií pre komfortné zobrazovanie na displeji mobilného zariadenia ako aj ovládanie aplikačných funkčností ovládacími prvkami typickými pre mobilné zariadenia.

Súčasťou riešenia je spoločný zoznam „Moje aktivity“, ktorý zjednocuje všetky aktivity používateľa a je hlavným vstupom k všetkým procesom, ktorých je používateľ účastníkom.

Prínosy
- vyššia produktivita zamestnancov
- sprehľadnenie procesov a toku informácií
- prístup k dátam a aktivitám odkiaľkoľvek a kedykoľvek prostredníctvom mobilných zariadení

Prípadová štúdia Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť BB.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.