Datalan

Automatizácia každodenných procesov v Prvej stavebnej sporiteľni

Automatizované spracovanie exekučných konaní umožňuje omnoho rýchlejšie vybavenie požiadaviek.

Fakty
Implementovali sme systém automatizovaného spracovania exekučných konaní, zohľadňujúci potrebu pružnej reakcie na požiadavky exekútorov, ktorými je banka povinná sa zaoberať vo veľmi krátkych lehotách (napr. blokácie musia byť vykonané v rámci daného pracovného dňa).

Riešenie
Sporiteľňa denne spracováva stovky prípadov komunikácie vo veci exekúcií, čo zaberá značnú časovú kapacitu pracovníkov. Zavedenie elektronického príjmu a procesného spracovania súčinnosti a exekučných príkazov pomohlo odbúrať veľké množstvo papierovej práce, zvýšilo produktivitu tímu, sprehľadnilo procesy a orientáciu v dátach, uľahčilo prístup k dokumentom a zlepšilo prácu s nimi, napr. v rámci rýchleho vyhľadávania. Riešenie je prepojené na ďalšie informačné systémy a aplikácie sporiteľne, a v prípade požiadaviek je možné jednoduché rozšírenie potrebných funkcionalít.

Prínosy
- minimalizácia nákladov na exekučné konania (obstarávacie aj prevádzkové)
- predchádzanie potenciálnym rizikám v súvislosti s exekúciami (možným zdržaniam, problémom a nejasnostiam)
- prehľad v dátach a rýchlejšia identifikácia dokumentov

Prípadová štúdia Prvá stavebná sporiteľňa.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.