Datalan

Špičkové technológie pre slovenských študentov na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dodávka moderných technológií pre špičkové multimediálne HD štúdio zabezpečila komplexné vybavenie a služby na najvyššej úrovni z pohľadu technológií aj poskytovaného servisu.

Fakty
Dodávka pre Fakultu masmediálnej komunikácie UCM umožnilo slovenskej univerzite výučbu, ktorá študentov priblíži k praxi. Vybavenie HD štúdia zahŕňa samostatnú réžiu, vysielacie štúdio, vysielacie pracovisko, šesť strižní a hlásateľňu. Spoločne s HD štúdiom bola vybudovaná aj multimediálna učebňa, strihové a vysielacie pracovisko a jazykovo-počítačová učebňa. Študenti UCM tak boli prví na Slovensku, ktorí mohli získavať nielen teoretické vedomosti, ale aj dôležité praktické skúsenosti a zručnosti, a pracovať so špičkovou technológiou.

Riešenie
V TV štúdiu, ktoré je najmodernejšie svojho druhu na Slovensku, sú inštalované profesionálne HD kamery so záznamom, ktoré môžu byť používané aj v exteriéri, veľkoplošná obrazovka a ďalšie TV monitory na zobrazovanie video príspevkov. Zvukový sprievod je zabezpečený z reprosústavy, tento systém slúži i pre prípadné pokyny režiséra resp. vyučujúceho z režijného pracoviska.

V štúdiu sú použité klopové aj bezdrôtové mikrofónne systémy, pripojené do audio mixážneho pultu umiestneného v kontrolnom pracovisku – tzv. control room, kde sa vykonávajú všetky potrebné korekcie. Komunikácia medzi kameramanom a kontrolným pracoviskom je zabezpečená intercomom. Obrazový výstup zo všetkých kamier je pripojený do video-mixážneho pultu, pomocou ktorého režisér, resp. vyučujúci profesor prepína obraz do obrazového vysielania, pričom má k dispozícii rozmernú monitorovú stenu. Monitorová stena umožňuje náhľad na zábery z jednotlivých kamier, pre kontrolu výstupného obrazu, na video príspevok z videa, na príspevok zo strižne atď. Projekty realizované v TV štúdiu môžu študenti ďalej zostrihať a graficky upravovať v strihovom a vysielacom pracovisku, ktoré je doplnené ďalšími potrebnými zariadeniami.

Všetky PC stanice sú pripojené v sieti LAN do riadiaceho servera a na prepojenie je použitá technológia optických vláken, aby sa zabezpečila dostatočná kapacita na prenos dát a tiež potrebná bezstratová kvalita obrazu a zvuku. Video nahrávky sú ukladané na centrálne diskové pole, ktoré slúži aj na archivovanie realizovaných projektov. Prístup k diskovému poľu je možný aj vzdialene, pre potreby kontroly alebo nastavenia či údržby systému.

V konečnej fáze reťazca je vysielacie pracovisko, odkiaľ sú výsledné projekty, zrealizované študentmi, vysielané do fakultnej lokálnej televíznej siete. Vysielanie je plne automatizované s možnosťou prepojenia živých vstupov zo štúdia.

Súčasťou dodávky je aj jazykovo–počítačová učebňa so všestranným využitím. V učebni sú inštalované PC stanice pre študentov aj vyučujúceho, tzv. systém multilab, ktorý umožňuje prepojenie všetkých počítačových staníc navzájom s možnosťou zdieľania obrazových a zvukových informácií, či kontroly v reálnom čase. Systém tiež umožňuje nahrávať celý proces vyučovania, digitalizovať záznamy, komunikovať pomocou headsetov, či pracovať s videodataprojektorom a interaktívnou tabuľou.

Prínosy
- systém je jednoducho ovládateľný za pomoci tlačidlovej súpravy, ktorá je inštalovaná pri každej PC stanici
- vyučujúci komunikuje so študentmi alebo posiela obrazové informácie na monitor študentom, kontroluje ich prácu a riadi celý proces jednoduchým výberom tlačidiel
- systém je bezúdržbový, stabilný, obsluha systému si nevyžaduje náročné technické vedomosti ovládania softvérových aplikácií
- riešenie umožňuje vysokú kreativitu celého vyučovacieho procesu a jeho využitie je všestranné


Naši študenti sú prví na Slovensku, ktorí môžu získavať nielen teoretické vedomosti, ale aj dôležité praktické skúsenosti a pracovať so špičkovou technológiou. Aj vďaka spoločnosti DATALAN urobila naša univerzita veľký krok vpred.

Ing. Jozef MATÚŠ, CSc., mim. prof.
rektor

Prípadová štúdia Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.