Datalan

Web pre zákazníkov aj efektívny systém pre dílerov Volkswagen Finančné služby Slovensko

Efektívna distribúcia, aktualizácia a okamžitý prehľad v toku obrovského objemu obchodných informácií a zákazníckych dát.

Fakty
Klientovi sme v rámci komplexného projektu implementovali nový webový portál, určený na kontakt so zákazníkmi a dílerský systém pre predajcov. Webový portál obsahuje kompletnú online ponuku financovania vozidiel a poistenia, aktuálne akcie, online možnosť financovania, prehľad ponuky vozidiel, interaktívnu sieť predajcov, ako aj potrebné dokumenty na stiahnutie a ďalšie zákaznícke informácie. Dílerský systém predstavuje základný nástroj predajcov pri komunikácii so zákazníkom. Obsahuje systém modulov ako napr. modul kalkulácií, modul správy zmlúv, modul poistenia a modul zákazníkov.

Riešenie
Cieľom modernizácie webového portálu bol nielen nový súčasný dizajn a väčšia prehľadnosť, ale aj jednoduchý prístup a kompletná správa portálu zákazníkom.

Inovovaná možnosť predbežnej ponuky financovania, vytvorenej na portáli, dáva klientovi aktuálny, relevantný informačný prehľad. Dôraz je kladený práve na aktuálnosť údajov, ktorá je zabezpečená jednoduchou a rýchlou správou obsahu internými zamestnancami. Dizajn a prezentáciu jednotlivých značiek v plnej miere podporuje technológia portálového riešenia. Systém vďaka detailnému monitoringu prístupu používateľov k webu ponúka aj prehľadné štatistiky využitia a úspešnosti webového kanála.

Navonok sa portál javí ako jednoduchý web, avšak pod vizuálnou stránkou sa skrýva sofistikovaná portálová technológia LifeRay, ktorá vytvára platformové riešenie schopné pokryť tak verejnú prezentáciu obsahu, ako aj kontrolovaný prístup používateľov (interných aj externých) na základe zadania prihlasovacích údajov. V portáli je priamo využitý natívny CMS systém pre správu štruktúrovaného a neštruktúrovaného obsahu webu. Unikátna je aj prepracovaná online integrácia – kalkulácia ponuky financovania je priamo integrovaná s vnútornými systémami spoločnosti. Údaje spravované vo vnútorných systémoch spoločnosti je preto možné prezentovať na portáli bez nutnosti ich dodatočného publikovania alebo synchronizácie.

Hlavným prínosom inovácie dílerského systému je zjednodušenie správy modulov a umožnenie flexibilne reagovať na situáciu na trhu. Výhodou je aj to, že konfigurácia, inštalácia systému a jeho aktualizácia je vykonávaná centrálne, bez nutnosti zásahov na strane obchodných partnerov. Systém pre spoločnú komunikačnú platformu pracovníkov VWFSS a partnerov naviac využíva výhody zvýšenej mobility a dostupnosti riešenia. Pre zaujímavosť: použitie štandardizovaných rozhraní typu Web Services a SOA umožňuje budúcu integráciu so systémami vo vnútri spoločnosti, so systémami štátnej správy a tiež so systémami partnerov a iných komerčných subjektov.

Prínosy pre zákazníkov
- zosúladenie predbežnej ponuky financovania s ponukou u predajcu
- sprístupnenie funkcionality ponuky financovania pre webové systémy partnerských poskytovateľov služieb
- prepojenie ponuky ojazdených vozidiel s online kalkuláciou ich financovania
- konsolidácia štruktúry webu priniesla vyšší užívateľský komfort a zjednotenie prístupu k jednotlivým značkám

Prínosy pre predajcov
- online pripojenie celej predajnej siete
- zjednodušenie procesu vytvárania ponúk a uzatvárania zmlúv
- vyššia spoľahlivosť práce so systémom najmä z hľadiska kvality jeho komunikácie s backoffice systémom
- návrh systému v takej konfigurácii, aby prípadné konfiguračné zmeny v systéme, zadávanie nových akcií a pod. mohli prebiehať v réžii objednávateľa

Prípadová štúdia Volkswagen Finančné služby Slovensko.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.