Datalan

Modernejšia a úspornejšia infraštruktúra

Bezpečnejšia, výkonnejšia, flexibilnejšia a mimoriadne úsporná IT infraštruktúra Žilinskej univerzity v Žiline v novom dizajne.

Fakty
Vysoké čísla študentov, pracovníkov aj vzdelávacích a študijných dát vytvorili na škole silnú požiadavku na efektívnu integráciu a koordináciu všetkých zúčastnených, čo vyriešila komplexná modernizácia infraštruktúry. Projekt obsahoval rozšírenie a modernizáciu infokomunikačných technológií, konsolidáciu a dizajn IT infraštruktúry na mieru, virtualizáciu serverov v novom dátovom centre, zálohovanie a vysokú dostupnosť dát, vynovenie hardvéru a softvéru, a tiež zabezpečenie nového vnútorného vybavenia prednáškových miestností a učební, ktoré vytvorilo kvalitnejšie podmienky pre výučbu a štúdium, zahŕňajúce napríklad aj špičkový videokonferenčný systém.

Riešenie
Zákazníkovi sme poskytli komplexné pokrytie serverovej infraštruktúry vrátane implementácie virtuálnej infraštruktúry, vybudovania optickej SAN infraštruktúry, implementáciu storage diskového poľa a taktiež riešenie komplexného backupu predmetnej dátovej infraštruktúry. Moderná IT infraštruktúra zabezpečuje chod všetkých systémov a je pripravená zvládnuť zaťaženie porovnateľné s prostredím menšej banky s rozsahom cca. 300 serverov IT Infraštruktúra univerzity je vysokoflexibilná, robustná, škálovateľná, servisovateľná a schopná okamžite uspokojiť všetky súčasné i budúce nároky. Riešenie bolo vytvorené na mieru špeciálnym požiadavkám univerzity a v rámci malých investícií prinieslo výrazné zlepšenie.

Prínosy
- maximálna úspornosť - zníženie výdavkov na IT infraštruktúru o viac ako 50%, zredukovanie nákladov na prevádzku - úspory energie môžu byť až vo výške 80 %, výrazná úspora priestoru pre infraštruktúru
- rýchlejšie a flexibilnejšie systémy - univerzita dokáže sprevádzkovať nové systémy do pár minút, doslova na pár kliknutí, bez nutnosti zakúpenia nového hardvéru
- automatizácia namiesto manuálnej výroby – v praxi to znamená, že kým pôvodne administrátor zvládol správu maximálne 20 serverov, dnes sa dokáže postarať o 300 virtualizovaných serverov
- unikátnosť presne na mieru - kombinácia viacúrovňovej virtualizácie pri použití najmodernejších technológií na serverovej báze HP Blade a diskových úložísk HP EVA, pričom celé riešenie je monitorované na diaľku a prípadné nové situácie je možné vyriešiť proaktívne
- vyššia bezpečnosť


DATALAN vie navrhnúť a zrealizovať výkonné a úsporné riešenia, efektívne fungujúce aj bez veľkých investícií.

Ing. Jozef MUŽÍK
riaditeľ Ústavu informačných a komunikačných technológií

Prípadová štúdia Žilinská univerzita.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.