Datalan

Flexibilnejšie procesy, vyššia bezpečnosť, kvalitnejšie služby Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany

Nielen vysoký počet hostí a zamestnancov, ale aj široké portfólio služieb a produktov si vyžiadalo novú, kvalitnú, bezpečnú a absolútne flexibilnú infraštruktúru.

Fakty
Hlavným cieľom projektu, ktorý zahŕňal virtualizáciu, vynovenie hardvéru a softvéru a zabezpečenie vysokej dostupnosti dát na úrovni výpadku celej serverovne, bolo vytvorenie bezpečnejšej, výkonnejšej, dostupnejšej a flexibilnejšej infraštruktúry, ktorá by zabezpečila všetky služby a aplikácie, dynamicky sa rozširujúce každý rok. Projekt priniesol vysokú pridanú hodnotu v rámci nízkych obstarávacích aj prevádzkových nákladov. Riešenie bolo vytvorené presne na mieru špeciálnych potrieb zákazníka, implementovalo jeho požiadavky a dispozičné možnosti.

Riešenie
DATALAN konsolidoval a optimalizoval súčasnú infraštruktúru, a navrhol nový dizajn IT infraštruktúry, v rámci ktorého vybudoval moderné a úsporné dátové centrum, rozložené transparentne na dve rovnocenné vzájomne zastupiteľné aktívne serverovne.

Súčasťou dodávky bolo prepojenie serverovní dvomi nezávislými optickými cestami, implementácia serverovej aj storageovej virtuálnej infraštruktúry, vybudovanie dvojcestnej optickej SAN infraštruktúry a duálnej LAN infraštruktúry, riešenie komplexného backupu predmetnej dátovej infraštruktúry, upgrade operačných systémov, adresárových služieb, mailového systému a ďalších aplikácií.

Na základe merania a dôkladnej analýzy využitia prostriedkov zákazníka bol zredukovaný počet serverov postačujúcich na beh všetkých aplikácii zákazníka na jeden kus (zákazník mal predtým sedem “core” serverov, vrátane troch databázových a jedného e-mailového servera, a cca 400 užívateľov).

Pre vyššiu dostupnosť bol následne počet serverov zvýšený na dva, pričom každý bol umiestnený do jednej z geograficky oddelených serverovní. Oba servre sa vedia plne zastúpiť a oba sú aktívne využívané. Na zabezpečenie transparentnosti failoveru diskového úložiska bol použitý virtualizačný softvér, obe diskové polia v jednej aj druhej serverovni sú využívane v móde active-active. Zákazník je veľmi spokojný s výkonom, cenou a tiež s praktickým prínosom realizácie. Pred riešením od spoločnosti DATALAN mal k dispozícii len dve drahé mid-range polia s replikáciou na úrovni polí, s manuálnym failover postupom, na ktorý bolo treba volať špecializovaného odborníka. Teraz využíva riešenie, ktoré je flexibilné, s možnosťou vzdialeného monitoringu, čo výrazne uľahčuje a zjednodušuje operatívne riešenie prevádzkových požiadaviek.

Prínosy
- maximálne efektívna, úsporná a výkonná infraštruktúra
- vysoko dostupné a bezpečné dáta a aplikácie
- rýchle a flexibilné systémy
- ekologická ohľaduplnosť - optimalizovaná IT infraštruktúra umožňuje efektívne využívať zdroje, výrazne redukuje náklady na prevádzku a zvyšuje aj úsporu priestoru


So spoločnosťou DATALAN sme spokojní, disponuje skúseným tímom a znalosťami, a dokáže realizovať výkon s maximálnym prínosom v praxi.

Branislav MAGULA
IT manager

Prípadová štúdia Slovenské liečebné kúpele Piešťany.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.