Datalan

Integrácia dvoch portálov Slovak Telekom

Plynule sme spojili dva samostatne fungujúce systémy, samoobslužné zóny pre zákazníkov využívajúcich pevnú a mobilnú telekomunikačnú sieť, do jedného kompaktného riešenia - extranetového portálu.

Fakty
Pri spájaní samostatných portálov - Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko, poskytujúcich služby vyše 500 000 užívateľom bolo nutné nielen zabezpečiť plynulé spojenie dvoch nezávislých systémov, ale zabezpečiť aj to, aby niektoré pôvodné funkcionality zostali zachované a rozšírené i pre druhú skupinu zákazníkov. Zjednotenie aplikácií oboch firiem do jedného celku trvalo 4 mesiace a jeho výsledkom je jednotné poskytovanie a úroveň služieb z pohľadu koncových zákazníkov.

Riešenie
Pôvodné systémy fungovali na úplne odlišných technologických platformách s aplikáciami s vlastnou históriou, rozdielnymi zvykmi, s veľkým množstvom podsystémov, silne zviazanými s okolitou IT infraštruktúrou. Projekt bol preto rozdelený do viacerých fáz:

Fáza 1 - Užívatelia
Základom v procese integrácie aplikačných platforiem bolo zjednotenie bázy používateľov, čím sa pôvodný počet používateľov viac než strojnásobil. Organizačné štruktúry oboch spoločností boli skonsolidované do spoločnej, integrovanej organizačnej štruktúry. Tieto zmeny mali dopad na prakticky všetky časti informačného systému (aplikácie, rozhrania, funkcionality), ktoré bolo potrebné prispôsobiť.

Fáza 2 - Informácie na jednom mieste
V druhom kroku boli integrované dáta a dokumenty v objeme niekoľko desiatok tisíc, ktoré boli následne migrované do jedného systému. Pôvodné firmy mali odlišné systémy na tvorbu a prácu s dokumentmi. Rozdielne postupy a štruktúru dokumentov bolo potrebné zjednotiť a navrhnúť tak, aby spĺňali aj súčasné požiadavky používateľov.

Fáza 3 - Nové vylepšené aplikácie
V tretej fáze sme identifikovali skupinu aplikácií a funkcionalít, ktoré boli potrebné vytvoriť nanovo v spoločnom portáli. Používatelia využili možnosť definície požiadaviek na nové aplikácie, čo vo finále prinieslo vylepšenie a doplnenie funkcionality dovtedy používaných aplikácií.

Prínosy
- jednotné informácie pre všetkých užívateľov
- dostupnosť informácií kedykoľvek prostredníctvom osobných počítačov alebo mobilných zariadení
- vyššia bezpečnosť - prístup k informáciám je zabezpečený viacerými technológiami, (GRID server, RSA tokeny, VPN,SSL, Gateways)


So spoločnosťou DATALAN sme spolupracovali pri veľkej zmene spájania znalostných systémov a túto spoluprácu hodnotím skutočne pozitívne.

RNDr. Milan HAIN, CSc.
t.č. riaditeľ informačných a biznis technológií

Prípadová štúdia Slovak Telekom.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.