Datalan

Online kalkulácia a spracovanie pôžičky

Efektívne riešenie pre rýchle vybavenie pôžičiek v Consumer Finance Holding prináša kvalitnejšie služby zákazníkovi, šetrí jeho čas a zjednodušuje prácu zamestnancom.

Fakty
Pôvodné front-end riešenie bolo vo forme tzv. hrubého klienta, a na jeho využívanie bolo nutné inštalovať program na počítače zamestnancov CFH a partnerské obchodné miesta, čo bolo neefektívne a neflexibilné. Z tohto dôvodu, aj vzhľadom na čoraz silnejšiu potreba centralizovať kalkulačné služby a parametre pôžičiek a kampaní, sa pristúpilo k vývoju a implementácii nového riešenia, ktorého cieľom bolo zjednodušiť a urýchliť spracovanie žiadostí pre splátkový predaj.

Riešenie
iZmluvník je webová aplikácia pre online kalkuláciu a spracovanie pôžičky. Aplikácia umožňuje kalkuláciu parametrov pôžičky, zadanie žiadosti o pôžičku a jej následné online spracovanie do niekoľkých minút. Po implementácii iZmluvníka sa na kvalitatívne vyššiu úroveň posunul aj samotný manažment prístupov a zmien, klient má k dispozícii centralizovanú databázu s kompletnými informáciami, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, kedy necentralizované dáta neumožňovali efektívnu kontrolu a prehľad v aktivitách a procesoch.

Riešenie zároveň umožňuje rýchlejšie nasadenie systému u nových zákazníkov CFH, čo výrazne uľahčuje každodennú prácu obchodným zástupcom a predajcom. Prínosom je aj fakt, že iZmluvník umožňuje rýchlejšie reagovať na potreby biznisu a zákazníkov CFH.

Inovatívnosť riešenia spočíva nielen v samotnej technológii, ale aj v novátorskej forme využívania externých kalkulačných služieb, vďaka čomu je starostlivosť o zákazníkov spoločnosti CFH jednoduchšia, a prehľadnejšia, a samotné spracovanie žiadostí pre splátkový predaj rýchlejšie a intuitívnejšie.

Prínosy
- vždy aktuálne dáta - iZmluvník poskytuje vždy aktuálnu verziu, čím sa odstránili režijné náklady súvisiace s udržiavaním viacerých verzií a distribúciou nových verzií, pričom zmeny je možné vykonávať operatívne
- flexibilita - aplikácia je napojená na nové kalkulačné služby, ktoré sú v správe klienta, čo zaručuje vysokú operatívnosť v rámci produktových zmien a rýchle priradenie jednotlivých akcií/ finančných produktov konkrétnym predajným miestam/ zákazníkom
- jednotná databáza - riešenie prinieslo zjednotenie front-end aplikačného prostredia (interný a externý zmluvník + e-shopy) do jedného uceleného riešenia pre bezhotovostné pôžičky
- centrálny príjem žiadostí - všetky dáta o žiadostiach sú zbierané na jednom centrálnom mieste v transakčnej databáze
- výkonnosť a dostupnosť - vďaka virtualizovanej IT infraštruktúre je riešenie dostupné, škálovateľné, výkonnejšie, flexibilnejšie, zároveň spoľahlivejšie a bezpečnejšie


Bez intenzívnej práce a ochoty tímu z DATALANu by sa nám určite nepodarilo celý projekt pustiť do produkcie v takom vysokofunkčnom stave.

Daniela BÁZLIKOVÁ
projektová manažérka

Prípadová štúdia Consumer Finance Holding.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.