Datalan

Správa zákazníckych dokumentov Orange Slovensko

Inovácia u telekomunikačného operátora priniesla prístup k vyše 100 miliónom dokumentov do pár sekúnd.

Fakty
Prístup zákazníka k firemným dokumentom bol čoraz zdĺhavejší a komplikovanejší, absentovala podpora procesov. Keďže pôvodné rieše¬nie nestačilo spravovať rastúce množstvo dokumentov, vznikla potreba modernizácie, ktorá by viedla k zlepšeniu služieb zákazníkom a skráteniu doby vybavenia žiadostí. Cieľom projektu bolo zároveň zvýšenie efektivity a flexibility pri zisťovaní historických údajov o klientovi a zjednodušenie zobrazovania starších dokumentov.

Riešenie
Projekt zahŕňal biznis analýzu, návrh biznis procesov pre spracovanie dokumentov, import , skenovanie a vyťažovanie dát, migráciu dát, návrh architektúry riešenia a implementáciu a nasedenie do prevádzky. 99% dokumentov bolo presunutých z optických médií na novú platformu len za 4 mesiace!

V novom systéme sa dokumenty digitalizujú a rozpoznávajú pomocou čiarového kódu. Inteligentné skenovanie umožňuje automaticky rozpoznať údaje, čo urýchľuje a zjednodušuje evi¬denciu. Do systému sa ukladá aj akýkoľvek ďalší obsah, ktorý bol vytvorený v iných aplikáciách a systémoch. Ukladanie dokumentov do archívu prebieha v dávkach, pričom 1 dávka obsahuje až 750 000 dokumentov!

Nové riešenie posky¬tuje komunikačné rozhrania pre komunikáciu s inými systémami a automaticky distribuuje dokumenty podľa obsahu a zamera¬nia na cca 400 pracovníkov zákazníckych centier. Okrem prichádzajúcich dokumentov systém spravuje aj do¬kumenty vytvorené priamo a odchádzajúce dokumenty.

Prínosy
- dostupnosť prostredníctvom in¬ternetového prehliadača a VPN pripojenia
- skrátenie doby prístupu k dokumentom - niekoľkodňový pro¬ces skrátený na pár sekúnd
- správa všetkých dokumentov na jednotnej platforme
- maximálne využitie existujúcej infraštruktúry
- vyššia bezpečnosť voči útokom
- škálovateľnosť prístupových rolí k dokumentom


Som nadšencom nových technológií a inovácií, baví ma sledovať, aké nové možnosti nám IT svet prináša a najmä ako vďaka nim zefektívniť fungovanie vo firme a skvalitniť služby pre ľudí.

Miroslav ŠVEC
project leader senior

Prípadová štúdia Orange Slovensko-Správa zákazníckych dokumentov.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.