Datalan

Obnova dátového centra poisťovne Kooperativa

Nové dátové centrum je jednoduchšie na správu, a jeho celková výkonnosť je v porovnaní s pôvodným riešením niekoľkonásobne vyššia.

Fakty
Existujúca infraštruktúra pre produkčné prostredie bola u zákazníka už zastaraná a zároveň aj nákladná. Cieľom implementácie nového riešenia bol rýchlejší prístup k dátam, efektívnejšia práca s dátami a minimalizácia prevádzkových nákladov.

Riešenie
Napriek tomu, že celý projekt prebiehal pod veľkým časovým tlakom, vďaka úzkej a profesionálne spolupráci sa ho podarilo úspešne dokončiť.

Modernizácia dátového centra zahŕňala technologickú a hardvérovú obnovu kľúčových firemných systémov a zariadení a následné testovanie ich funkcionality, ale i migráciu dát zo starej infraštruktúry dátových centier na nové technológie. Súčasťou prác bola analýza rozloženie dát na starých diskových poliach.

Projekt sa začal prípravou dvoch dátových centier ešte pred samotnou dodávkou technológií. Po ich implementácii boli pripojené k dátovým sieťam a k ostatnej existujúcej infraštruktúre. Pokračoval plným oživením nových technológií, záťažovými testami a následne bol spustený do reálnej prevádzky. V novej infraštruktúre teraz zákazník využíva diskové polia HP 3PAR 7400 a servery HP Proliant generácie G8 a HP Blade technológie s rozšíreným VMware prostredím a modernizovaným Microsoft SQL prostredím.

Prínosy
- jednoduchšia správa a okamžitý prístup k databázam
- škálovateľnosť riešenia a bezproblémové prepojenie s aplikáciami
- prevádzková úspora v porovnaní s doterajším riešením
- niekoľkonásobne vyššia výkonnosť, bezpečnosť a efektivita riešenia


Spokojnosť s riešením sa prejavila už pri migrácii, ktorá prebehla veľmi hladko a bez výraznejších výpadkov dostupnosti systému. Používatelia systémov prakticky vôbec nezaznamenali, že k obnove prišlo. Jediné, čo bolo z ich strany zaznamenané, že dostupnosť produkčného systému sa zlepšila. Zároveň na strane správy produkčného prostredia došlo k lepšej manažovateľnosti, čo oceňujú hlavne pracovníci zodpovední za správu.

Ing. Branislav ADAMOVIČ
t.č. člen rozšíreného vedenia a riaditeľ

Prípadová štúdia Poisťovňa Kooperativa.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.