Datalan

Sberbank Slovensko: Banka v mobile

Vďaka novej mobilnej aplikácii, ktorá reagovala na potrebu zákazníkov banky mať služby dostupné kdekoľvek a kedykoľvek, majú uľahčený nielen prístup, ale aj kontrolu a prácu s financiami.

Fakty
Cieľom riešenia bolo sprístupniť služby zákazníkom bez nutnosti navštívenia pobočky banky a zjednodušiť im prácu s účtami, kartami a platbami v porovnaní s bežným internetovým bankovníctvom. Klienti banky tak už nemusia na využívanie služieb banky navštíviť pobočku alebo použiť bežné internetové bankovníctvo. Realizácia projektu od analýzy až po nasadenie aplikácie trvala približne štyri mesiace a počet stiahnutí aplikácie klientmi banky sa v priebehu niekoľkých mesiacov vyšplhal na približne 400. Aplikácia je bezplatne dostupná pre majiteľov smartfónov s operačným systémom iOS aj Android.

Riešenie
Banku v mobile vytvoril tím DATALAN s dôrazom na jednoduchosť používania, atraktívny dizajn, maximálnu bezpečnosť a otvorenosť riešenia. Klient banky si aplikáciu bezplatne stiahne z obchodu a zaregistruje sa pomocou prihlasovacích údajov z internet bankingu.

Mnohé banky sa prieniku mobilov do každodenných činností bežného živote prispôsobovali optimalizovaním webstránky pre mobilné používanie, no skutočnou náplňou pojmu Mobile Banking je práve špeciálna natívna mobilná aplikácia, t.j. aplikácia, ktorú sme medzi prvými na Slovensku vytvorili priamo pre užívanie v mobilnom prostredí. Obsahuje doplnkové funkcie, bežiace na rôznych OS a ktoré sú bezpečnejšie ako prístup cez internetový prehliadač. Okrem toho prispôsobenie aplikácie mobilnému prostrediu umožňuje výrazne minimalizovať množstvo prenášaných informácií medzi bankou a zariadením. Prenos dát je zabezpečený prostredníctvom šifrovacích štandardov AES256, HMAC_SHA256, SHA256.

Banka v mobile umožňuje realizáciu rôznych aktivít ako napríklad prehľad účtov, zostatkov na účte, detailov účtov, prehľad obratov, kreditných kariet, úhrad dlžnej sumy za kreditnú kartu, prehľad došlých správ, tuzemských platieb, ale aj šablóny platobných príkazov.

V rámci implementácie sa realizovala GAP analýza, ktorá definovala potrebné úpravy aplikácie s ohľadom na špecifiká banky a požiadavky na integráciu. Potom nasledovala samotná implementácia, v rámci ktorej sa riešenie prispôsobovalo a integrovalo s ostatnými systémami banky, primárne so systémom internet bankingu. Riešenie je navrhnuté tak, aby bolo integrovateľné s akýmkoľvek systémom internet bankingu. Inštalovaná serverovská časť riešenia postavená na otvorených JAVA EE štandardoch.

Prínosy
- rýchla aplikácia s vysokou úrovňou bezpečnosti
- uľahčenie každodennej kontroly a práce s financiami
- dostupné služby kedykoľvek a kdekoľvek
- jednoduchá a pohodlná komunikácia
- široká funkcionalita a kvalitné grafické prevedenie
- bezplatná dostupnosť pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android


V prípade mobilného bankovníctva služba nevyžaduje od klientov žiadnu návštevu pobočky, či podpisovanie nových zmlúv. Umožňuje mobilný prístup k účtu, prehľadom a štandardným službám internet bankingu. Pre vyšší komfort sú samozrejmosťou mobilné platby.

Jana LUKÁČOVÁ
vedúca útvaru marketingu a komunikácie

Prípadová štúdia Sberbank Slovensko.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.