Datalan

Elektronické podpisovanie na pobočkách Orange Slovensko

Moderné riešenie pre bezpapierové elektronické podpisovanie dokumentov na desiatkach pobočiek najväčšieho telekomunikačného operátora.

Fakty
Takmer 3 milióny zákazníkov spoločnosti Orange môžu uzavrieť zmluvu, či podpísať iný potrebný dokument prostredníctvom biometrického podpisovania eSign. Projekt, ktorého cieľom bola úspora času a zjednodušenie komunikácie zákazníkov s operátorom, obsahoval dodávku a implementáciu viac ako 800 podpisovacích zariadení na 160 prevádzkach. Doteraz zákazníci podpísali elektronicky už viac než 2 milióny dokumentov.

Riešenie
Technológia eSign predstavuje moderné elektronické biometrické podpisovanie, t.j. podpis realizovaný vlastnou rukou na elektronickej podložke, ktorá je schopná zachytiť všetky dáta zaručujúce unikátnosť podpisujúceho a bezpečnosť celého procesu. Zákazníkovi sú podpísané dokumenty zaslané v reálnom čase priamo na určený e-mail v štandardnom PDF formáte a odbremeňujú ho od fyzickej archivácie podpísaných dokumentov. Zníženie nákladov je výrazné, ušetrí sa aj manuálna práca, skenovanie, archivovanie, poštové náklady, náklady na internú prepravu dokumentov a pod.

DATALAN realizoval dodávku podpisovacích zariadení, návrh, vývoj a implementáciu riešenia a zabezpečenie prevádzky. Riešenie z technologického hľadiska obsahuje špecifické systémy pre komunikáciu s tabletom, spracovanie a overenie dát biometrického podpisu a ich pripojenie k dokumentu. Obsahom riešenia je aj systém pre správu biometrických podpisových vzorov a úložisko vzorov. Nároky na diskový priestor sú zabezpečené v kapacite 900 GB.

Riešenie eSign umožňuje operátorovi prepojiť dáta s existujúcimi aj novými záznamami, a tiež rýchlo vyhľadávať relevantné informácie. Dôležitá je aj bezpečnosť: podpis zákazníka sa automaticky overuje voči podpisovému vzoru a dokument sa po podpise elektronicky zapečatí, takže nie je možné uskutočniť ďalšie zmeny.

Prínosy
- úspora času na strane zákazníka aj operátora
- adresnejšie služby, prispôsobené potrebám zákazníkov
- vďaka prepojeniu s internými systémami sú všetky potrebné dokumenty uložené na jednom mieste a k dispozícii všetkým pracovníkom
- výrazné zníženie nákladov na skenovanie, spracovanie a archivovanie dokumentácie, na poštovné a pod.


Riešenie eSign nám umožnilo prepojiť dáta s existujúcimi aj novými záznamami, a tiež rýchlo vyhľadať relevantné informácie. Našim zákazníkom tak vieme poskytnúť adresnejšie služby, ktoré sú prispôsobené ich potrebám.

Andrej BRADÁČ
projektový manažér

Prípadová štúdia Orange Slovensko.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.