Datalan

Riadenie obchodných vzťahov

Efektívne riešenie pre poisťovňu Kooperativa na evidenciu a vyhodnocovanie realizovaných obchodných prípadov a činností poistného poradcu.

Fakty
Manažment poisťovne nemal prehľad o výsledkoch a efektivite obchodníkov, ktorí pracujú v teréne, chýbal mu celkový obraz o plnení obchodného plánu, nových trendoch v predaji, bolo ťažké identifikovať nové príležitosti. Tieto problémy vyriešil pružný a technologicky zaujímavý nástroj na zvýšenie predaja a podporu obchodných procesov, ktorý dokáže prepájať rôzne zdroje informácií, a umožňuje jednoducho a prehľadne spracovávať množstvo údajov. Zákazník od CRM systému očakával aj odstránenie nedostatkov, viažucich sa k pôvodnému systému na správu zákazníckych kontaktov, a najmä nárast poskytovaných služieb.

Riešenie
Interaktívne CRM riešenie je z užívateľského hľadiska webový portál. Pripája sa na rovnakú databázu ako produkčný Back-office systém poisťovne a z nej získava potrebné údaje, napr. číselník produktov, kmeňové dáta o klientoch, produktoch, ktoré má konkrétny klient zazmluvnené a tiež o aktuálnych pohľadávkach voči nemu. Poradcovia môžu pracovať s predpripravenými záznamami zákazníkov v prípade hromadnej kampane, resp. s konkrétnym klientom, ku ktorému systém intuitívne predvyplní aj relevantný produkt. Alebo si poradca sám vyberie zo zoznamu klientov a vhodných produktov, a zrealizuje vlastnú „akvizičnú“ obchodnú činnosť. Voľbou predpripraveného filtra si môže obchodník zobraziť úspešné predaje alebo odmietnuté ponuky.

Pre manažérske vyhodnotenie sú k dispozícii prehľadné reporty a grafy - o výsledkoch jednotlivcov alebo obchodných skupín, plnenie plánu, kvót, počty uzavretých zmlúv za obdobie a pod. K už zrealizovaným obchodným aktivitám sa analogicky vytvára aj report pre plánované obchodné aktivity.

Konkrétne príklady nárastu služieb vďaka systému: zvýšenie miery prepoistenosti u klientov, ktorí majú uzavreté iba PZP, využitie potenciál crosselingu a upsellingu na existujúcich poistencov, či permanentná realizácia predajných kampaní na vybraných klientov siete podľa definovaných kritérií.

Prínosy
- interaktivita a prehľadnosť – nové riešenie umožňuje obchodníkovi prehľadne evidovať vykonané obchodné aktivity a príležitosti, a manažérovi riadiť, kontrolovať a vyhodnocovať efektivitu obchodného tímu
- sofistikovaná filtrácia - obchodníci môžu vyberať rôzne skupiny, kategórie klientov, manažment môže zohľadňovať ďalšie kritériá, napr. pohľady podľa regiónov, obchodných tímov a pod.
- jednoduché vypĺňanie bez časovej straty – predvyplnené klientske záznamy, ponuky kampaní v reálnom čase, aktualizované produktové ponuky

Prípadová štúdia Poisťovňa Kooperativa-Riadenie obchodných vzťahov.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.