Datalan

Digitálnemesto.sk© pomôže samosprávam byť „smart“

Nová otvorená platforma Digitalnemesto.sk© prináša jednoduchý, rýchly a komfortný prístup k moderným eSlužbám pre slovenskú samosprávu, ale aj obyvateľov. Appstore ponúka pod jednou strechou produkty a služby na prenájom už od pár eur mesačne a sprístupňuje tak špičkové technológie každému mestu, či obci.

Fakty
Platforma má ambíciu byť integračným prvkom pre webové, mobilné a ďalšie aplikácie používané v samospráve, integrovať dáta samosprávy a webového globálneho obsahu a fungovať ako distribučný kanál certifikovaných samosprávnych produktov na trhu.

V rámci Slovenska ide o inovatívny a prelomový koncept, pracujúci na princípe cloudu, aplikačného obchodu a zdieľaných dát. Prináša široké spektrum elektronických služieb a aplikácií v duchu dnešných e-shopov, čo doposiaľ na našom trhu produktov pre mestá a obce nebolo. Moderné riešenia sa dajú prenajať, čo vyhovie aj tým, ktorí uprednostňujú pravidelné mesačné poplatky pred jednorazovou cenou za obstaranie služby.

Riešenie

Samospráva
- Digitálne zastupiteľstvo
- eVoting
- Správa registratúry
- Elektronické aukcie
- Geografický informačný systém
- Interaktívne mapy
- Reporting
- Rozpočet mesta
- Pracovná zdravotná služba on-line

Občan a podnikateľ
- On-line formuláre
- Podania, rozhodnutia a úhrady
- Mesto v mobile
- Verejne dostupné úradné informácie (povinné zverejňovanie)

Prínosy
- zrýchlenie, zjednodušenie a zefektívnenie vnútorných procesov každého úradu
- lepšie služby občanom, lepší prehľad o dianí v samospráve
- eliminácia zbytočného papierovania a osobných návštev úradov
- moderné eSlužby zdarma
- integrácia aplikácií na backoffice informačné systémy – aplikácie sú tak dostupné pre všetkých bez toho, aby si ich implementácia vyžiadala ďalšie dodatočné investície
- dostupnosť služieb na pár klikov – je možné si stiahnuť a nakonfigurovať služby, či aplikácie podľa aktuálnej potreby a platiť len za to, čo sa naozaj využilo, pričom mnohé aplikácie a služby je možné aktivovať zákazníkom do 24 hodín
- zaručená bezpečnosť - v praxi sa po zaslaní požiadavky na konkrétnu službu či funkcionalitu overí, že za obec či mesto skutočne koná oprávnená osoba


Oceňujem odborné znalosti, promptné reakcie a snahu prinášať stále niečo nové. DATALAN pre mňa symbolizuje novátorský a profesionálny prístup prepojený s ľudským pohľadom a schopnosťou hľadať riešenia, ktoré nám všetkým zjednodušia život – čo je pre mňa tá najlepšia kombinácia.

RNDr. Denisa BARTOŠOVÁ
prednostka MsÚ Piešťany

Prípadová štúdia Mestá, obce, obyvatelia.pdf

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.