Datalan

Vyvíjame technológie, ktoré sa naučia rozumieť ľuďom

04.03.2016

Obrovským tempom rastúce množstvo dát, ktoré už nedokážeme zmysluplne spracovať, má dva následky: firmám spôsobuje problémy a zákazníkom nespokojnosť. „Čo s tým?“ položili sme si otázku - a prišli na zaujímavé riešenie.

Správa a vyhľadávanie v dátach, ich archivácia aj aktualizácia sa za posledné obdobie stala čoraz náročnejšou a nákladnejšou. Ak chcú firmy používať tieto dáta v skutočný prospech konečného zákazníka, musia sa obzrieť po nových inteligentných nástrojoch. To je výzva, ktorá nás doviedla k výskumu zameraného na sémantické spracovanie a analýzu veľkého množstva dát. A kolegovia na čele s Mirom Liškom už aj prišli s prvou lastovičkou - návrhom špeciálnej aplikácie.Rozumiem, vykonám!
Napriek všetkým prínosom, ktoré nám súčasné informačné systémy prinášajú, im stále chýba to najpodstatnejšie – a to je podpora významu dát, tj. strojové spracovanie dát aj s ohľadom na ich význam. „Nová aplikácia na princípe sémantiky, ktorú sme vyvinuli, dokáže použiť konceptuálny model ako zdroj inteligencie práve pre potreby odvodzovania nových informácií z existujúcich,“ vysvetľuje Miro Liška. V aplikácii sa v kontexte umelej inteligencie z informácií stávajú znalosti, „rozumie“ preto požiadavkám zadávateľa a vie mu rýchlejšie poskytnúť relevantnú odpoveď. Ďalšou vychytávkou je, že sa riešenie dokáže samo učiť, je „chápavé“ a tak vie časom automatizovane pomôcť.

Aplikácia má vlastnosti 3.0 webu, kde dôraz je kladený zároveň na dáta aj ich význam. V praxi totiž platí, že každý človek na vyjadrenie rovnakého dopytu môže použiť iný výraz. „Štandardný vyhľadávač vyhľadávaný reťazec najprv rozdelí na jednotlivé slová a následne hľadá odpoveď na ne. Výsledky bývajú častokrát rozporuplné, alebo neúplné,“ ozrejmuje Miro. Dôvody sú jednoduché, vyhľadávanie na základe textovej podobnosti je citlivé na presnú formuláciu hľadaného reťazca a za ďalšie, štandardné „full-text“ vyhľadávače nemajú schopnosť vidieť vzťahy medzi dátami. „Naša aplikácia však funguje inak. Nevyhľadáva na základe kľúčových slov, ale snaží sa najprv pochopiť význam otázky a vyhľadáva na základe významu,“ uzatvára.

Využitie v praxi
Miro sa sémantike venuje už dlhšie, implementuje ju napr. v rámci portálu Cenová mapa nehnuteľností, ktorý od budúceho roku plánujeme sprístupniť aj verejnosti formou mobilnej appky. CMN poskytuje presné a neskreslené údaje o realitnom trhu, ako aj pohľad na vybranú nehnuteľnosť v čase. Užívateľ si vie pozrieť, ako sa napríklad vyvíjala cena konkrétneho bytu a čo všetko na ňu vplývalo. Aplikácia síce nehľadá príčinné súvislosti, no ponúka prehľad o zmenách, ktoré sa v danej lokalite udiali. Napríklad, užívateľ sa dozvie, že v danej štvrti pribudla nová cesta a vidí, ako sa v tom čase pohli ceny nehnuteľností v okolí.

Využitím sémantických technológií v inovatívnych projektoch, či priamo u zákazníka sa zaoberá aj Robo Šimek z divízie Rozvojových projektov. Ako prezradil, v súčasnosti na slovenskom trhu neexistuje iné riešenie pracujúce na podobných princípoch a DATALAN je tiež jednou z mála spoločností, ktoré sa venujú vývoju v náročnej, no progresívnej oblasti sémantiky. „Novovyvinutá aplikácia však predstavuje nielen modernejší nástroj každodennej práce, ale najmä úplne nový trend v princípoch, na akých budú v budúcnosti pracovať firemné vyhľadávače,“  hovorí a hneď pridáva aj ďalší príklad: sofistikované sémantické vyhľadávanie bolo nasadené aj na portáli eVedomosti, ktorý školám a študentom ponúkne digitalizované učivo dostupné na jednom mieste. V skratke pôjde o wikipédiu s kvalitnejším obsahom. Ten bude starostlivo kontrolovaný a hodnotený, každý jeden text bude mať svoj vlastný ranking, ktorý bude odrážať jeho kvalitu. Hlavným prínosom eVedomostí však bude integrácia rozličných pohľadov na jednu tému, vďaka čomu získa používateľ ucelený obraz, zároveň bude projekt integrovaný aj so zdrojmi v externom prostredí. A práve to zabezpečí sémantika v pozadí.

V školstve sme začali, v zdravotníctve pokračujeme
Kvalitnejšie vzdelávanie, bezpečnejšie zdravotníctvo – možnosti využitia sémantiky sú neobmedzené. Aktuálne je napr. v testovacej prevádzke naša mobilná appka PharmaGuard, ktorá prináša informácie o liekoch netradičnou formou a s pridanou hodnotou - rýchlo, prehľadne, atraktívne. Jej hlavnou úlohou je zabrániť nebezpečnej interakcii pri užívaní rôznych liekov. Appka tiež využíva pokročilú sémantickú technológiu, vďaka ktorej dokáže pacienta upozorniť nielen na riziká pri súbežnom užívaní rôznych liekov, ale umožní mu nájsť lacnejšiu alternatívu k svojmu lieku.

Kde všade má sémantika potenciál?
Všade tam, kde existuje obrovský počet zákazníkov a ešte väčšie množstvo dát. Napr. v bankovníctve, či u telco operátorov. Aplikácia pracujúca na princípe sémantiky má tú výhodu, že je možné ju naplniť nielen firemnými dátami o užívateľoch, či produktoch, ich vlastnostiach a parametroch, ale aj externými dátami z internetu, napr. o produktoch konkurencie. To môže zlepšiť informačnú bázu pre predajný kanál a v spojení s údajmi o zákazníkovi umožní efektívnejšie navrhovať nové kombinácie produktov a služieb.
"A práve možnosť vyhľadávania nad internými dátami a zároveň prehľadávať aj externé zdroje a hlavne vidieť dáta v súvislostiach činí z nášho riešenia extrémne účinný nástroj," vysvetľuje Miro Liška. Riešenie sa ako prví rozhodli otestovať u telekomunikačného operátora, kde bol podľa zadefinovaných potrieb a požiadaviek vytvorený základný sémantický model a už po pár týždňoch testovania sa ukázalo, že aplikácia umožní predajcovi rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie v spleti služieb, promptnejšie zostaviť najvýhodnejšiu ponuky či odporúčanie ideálneho riešenia, vďaka čomu sa zákazníkom výrazne skráti celkový čas strávený na pobočke.

A čo do budúcna?
Zaujíma nás, ako dosiahnuť, aby nám technológie nielen slúžili, ale aby boli pre nás partnerom, a život či prácu nám skutočne uľahčili. Preto sa ako jedni z mála na Slovensku venujeme aj štúdiu neurovedy a procesom, ktoré dokážu „zmeniť“ naše IT zariadenia tak, aby nám porozumeli, rozmýšľali, spájali si súvislosti, a následne využívali získané informácie na zhodnotenie situácie a samostatné nastavenie potrebných algoritmov, ktoré potrebujeme na kompetentné rozhodnutie

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.