Datalan

Štartujeme internet vecí na Slovensku

28.09.2016

Podľa odborných predikcií ovplyvní internet vecí v najbližších dvoch rokoch 40% firiem a do roku 2020 by v ňom malo byť pripojených viac než 20 miliárd zariadení. Trendom IoT sa aktívne zaoberáme aj u nás.

Aktuálne sme uzavreli exkluzívne partnerstvo so spoločnosťou Libelium, ktorá je jedným z najväčších európskych výrobcov komponentov pre svet IoT. Disponujú veľmi širokým portfóliom a DATALAN je tak na Slovensku jediný IT dodávateľ, ktorý vie IoT riešena poskytnúť zákazníkom, primárne zo segmentov samospráva, školstvo, telco, a retail, v takomto rozsahu.

Vďaka partnerstvu s Libeliom, ktoré získalo o.i. aj ocenenie Gartner Cool Vendor 2014, vieme preniesť napr. naše vízie o smart city do slovenskej reality omnoho rýchlejšie a jednoduchšie. Hlavnou pridanou hodnotou moderných riešení v rámci IoT budú pre zákazníka dlhodobé úspory. „Internet vecí je práve o tom – prínos vzniká zákazníkovi zefektívnením procesov v dlhodobom hľadisku, úsporou, lepším využitím všetkého – nástrojov, procesov, kapacít, čo má ako firma, či inštitúcia k dispozícii,“  uviedol Peter Štolc, ktorý v divízii Rozvojové projekty oblasť IoT zastreší. „Zároveň otvára nové možnosti, skrýva v sebe potenciál, ktorý sa môže v budúcnosti zmeniť na obrovskú príležitosť napr. na nový biznis.“

Našou výhodou ako IT dodávateľa je aj fakt, že disponujeme senzorikou a platformou na spracovanie dát, a zároveň sme partnerom mobilných operátorov, ktorí poskytujú sieť k prenosu týchto dát, vďaka čomu môžu byť naše riešenia flexibilnejšie a komplexnejšie. Vieme sa dobre prispôsobiť aj konkrétnym potrebám toho-ktorého zákazníka, čo sa týka rýchlosti alebo veľkosti dát. Je totiž rozdiel medzi senzorom napr. v lese, ktorý je statický, inštalovaný na 10 rokov, musí zareagovať veľmi rýchlo, ale možno len raz za rok, a senzorom napr. na parkovisku, kde sa každý deň premelie obrovské množstvo ľudí a áut.
„Práve toto je obsahom pojmu smart city, ktorý dnes rezonuje u nás aj zákazníkov,“ doplnil Peter Štolc. „Zefektívnenie procesov a zlepšenie situácie - od dopravy, cez čistotu vzduchu, až po zdravotníctvo. Vďaka Iot budeme vedieť napríklad dostať sanitku na miesto havárie oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Ak bude počet obyvateľov stúpať tak ako doteraz, stali by sa totiž mestá bez smart technológií neobývateľnými.“

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.