Datalan

Róbert Bujalka, prednosta Popradu: Elektronické služby dokážu zjednodušiť život aj úradníkom, nielen občanom

24.10.2016

Mesto Poprad je spoluzakladateľom klastra, ktorý sa má venovať myšlienke smart city. Inteligentné riešenia si nechce nechať pre seba, do projektu tak pozýva aj ostatné samosprávy. O víziách aj aktuálnych plánoch prezradil viac Róbert Bujalka, prednosta mestského úradu v Poprade, na konferencii DATALAN Digitálne mesto 2016.

 

Inšpirovali sme sa mestami v Čechách, ktoré takýto projekt úspešne rozbehli. Konkrétne ide o Czech Smart City Cluster. Ide o komunitu právnických osôb z rôznych sektoroch. V klastri je zastúpená samospráva, štátna správa, organizácie z oblasti školstva a súkromné firmy, ktoré sa venujú technologickým inováciám s potenciálom ich využitia aj v otázke inteligentných miest. Momentálne má klaster deväť členov, vrátane mesta Poprad. Našim cieľom je otvorená komunikácia smerom na potenciálnych záujemcov, ktorých oslovuje myšlienka inteligentných miest a chcú v tejto oblasti realizovať konkrétne projekty. Cieľovou skupinou je samospráva, podobne to fungovalo v Čechách, kde sa do projektu zapojila napríklad Praha, Brno, Pardubice alebo Písek. Práve posledne menované mesto je nám blízke a do istej miery je vzorom. Vzalo do svojich rúk, rovnako ako aj Poprad, napríklad energetický manažment mesta. V rámci klastra úspešne riešia viaceré smart aktivity, my chceme ísť podobnou cestou. Úlohou klastra je v tomto kontexte prichádzať s nápadmi a postupne nachádzať partnerov na ich realizáciu.
 

Áno. Nechceme sa uzatvárať do vlastnej ulity. Klaster je otvoreným spoločenstvom, očakávame teda, že sa do SSC integrujú ďalšie samosprávy. Čo sa Popradu týka, očakávame, že nám zapojenie sa do klastra pomôže byť viac smart. Počítame i s tým, že pokroky v tejto oblasti budeme pozorne sledovať a merať. Vieme, kde sme dnes a vieme, kam sa chceme dostať. Neobmedzujeme sa iba na lokálne potreby, snažíme sa inšpirovať globálnymi trendami.
 

Sme napríklad pred otvorením startupového inkubátora, ktorý chceme spustiť ešte tento rok. Sústrediť sa má na oblasti ako IT, energetika, vzdelávanie a cestovný ruch. Aj v týchto oblastiach očakávame od klastra pomoc. Otvorení sme ale aj iným nápadom a myšlienkam. Chceme, aby fungoval ako ich liaheň a prirodzený generátor.
 

Spolupracujeme v tejto oblasti s našim dlhoročným dodávateľom informačného systému. Spravili sme si interný workshop s vedúcimi jednotlivých oddelení na magistráte a zadefinovali sme si, ktoré služby potrebujeme elektronizovať a ako. Nechceme pritom iba otrocky preklápať papierové procesy na digitálne, hľadáme aj synergické efekty a možnosti na zefektívnenie našej práce. Pozeráme sa aj na spolupracujúce inštitúcie, ktoré budú musieť podľa zákona komunikovať elektronicky. Chceme totiž vzájomnú komunikáciu v čo najväčšej miere pri tejto príležitosti zdigitalizovať a týmto spôsobom zrýchliť a zefektívniť. Navrhneme teda balík potrebných služieb a necháme si ich dodávateľom nášho systému implementovať.

 

S tou zotrvačnosťou sa dá iba súhlasiť. Stojíme iba na prahu digitálnej éry, stovky rokov bola verejná správa postavená na papieroch a pečiatkách. No to neznamená, že sa nemáme snažiť o zmenu a my sa o ňu snažiť budeme. Preto k digitalizácii služieb nepristupujeme v Poprade živelne a bez prípravy. Celý proces analyzujeme, a chceme, aby bol obojstranne výhodný tak pre občana, ako aj pre pracovníka úradu. Ak ten totiž zistí, že vďaka elektronizácii služieb urobí svoju prácu jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie, nebude sa jej brániť. Zotrvačnosť je teda prirodzená, no ďalšou prirodzenou vlastnosťou ľudí je, že radšej budú robiť svoju prácu jednoducho než zbytočne zložito. A to je práve cesta k efektívnemu úradu, v ktorom sa bude používať čoraz menej papierov.

 

VIZITKA
Róbert Bujalka
má viac ako 15-ročné skúsenosti z manažérskych postov vo finančných inštitúciách. Ako manažér sa venoval predovšetkým optimalizácii/ze­fektívňovaniu riadiacich procesov a je certifikovaným odborníkom na projektové riadenie. Od roku 2015 je prednostom mestského úradu v Poprade.

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.