Datalan

Ako nekupovať technológie, ale služby užitočné v praxi?

10.01.2018

40% firiem nebude do 10 rokov existovať – a možno sa to týka aj vás. Výzvou dneška totiž nie sú nové technológie, ale nároky novej generácie zákazníkov.

Ako IT dodávateľ máme široký záber, no za skutočne dôležité považujeme schopnosť porozumieť zmenám a vývoju na trhu, a zároveň vášmu biznisu. Vďaka tomu vieme priniesť riešenia, ktoré dávajú zmysel. Ako náš zákazník sa môžete spoľahnúť, že si nekupujete technológie, ale užitočné služby, fungujúce v praxi. Inovácie z dielne DATALANu majú reálne využitie v slovenskom biznise a pozitívny dopad na vašu každodennú prácu. Kompetencie totiž neohraničujeme technológiami, ale výsledkami, ktoré chcete dosiahnuť.


Digitálna transformácia - ako na to?
Firmy aj inštitúcie sa nemusia nárokov digitálnej doby obávať. Dá sa to zvládnuť, ak sa zameriate na to podstatné. Prioritou dneška sú dostupné, prehľadné a ľahko využiteľné dáta, dobre fungujúca a spoľahlivá integrácia, a zariadenia, procesy prístupné na jeden klik tj. bezproblémová konektivita.


DÁTA
Sú vaším hlavným firemným majetkom a zdrojom bohatstva. Objem dát exponenciálne narastá, sú rozhodujúce pre dlhodobú udržateľnosť biznisu a budú tvoriť kľúčovú hodnotu aplikácií. Preto je dôležité, aby ste ich vedeli efektívne získavať, archivovať, monitorovať, prepájať, mali v nich prehľad a vedeli z nich vyťažiť to podstatné pre vás.

Množstvo dát neustále rastie a zvyšujú sa nároky na ich zabezpečenie, dôveryhodnosť a sprístupňovanie, spracovanie dát sa presúva k inteligentným systémom, stávajú sa kľúčovou hodnotou aplikácií a budú rozhodujúce pre dlhodobú udržateľnosť každého biznisu.
Používať inteligentné technológie pre lepší predaj služieb a moderné zákaznícke centrá je dnes pre firmy nevyhnutné „must“. Bez smart nástrojov na zber analýzu dát to teda jednoducho nepôjde, ak sa chcete skutočne úspešne transformovať na digitálnu spoločnosť. Dáta a ich prepájanie sú tiež podstatou internetu vecí – ten  je aktuálnou témou, ktorá sa začína rozbiehať aj na Slovensku. Moderné technológie však výrazne posúvajú vpred aj také oblasti, akou je bezpečnosť citlivých dát či vyhľadávanie v dostupných zdrojoch a v súčasných databázach.
Téma „dáta“ rezonuje v biznise už dlhšie, no práve teraz nadobúda význam, čo ju v kombinácii s úplne novými možnosťami technológií posúva na vrchol rebríčka priorít firiem aj inštitúcií. Súvisí to s megatrendami, t.j. prognózami na najbližších 10 - 15 rokov, ktoré my ako IT líder sledujeme a analyzujeme- Emobilita, osídľovanie veľkých metropol, zahusťovanie obyvateľstva, to všetko sú faktory, ktoré dnes výrazne menia situáciu. Dáta rastú exponenciálne a v prípade obyvateľstva je to podobné ako vo firmách – do určitej kapacity vystačíte aj s pár zamestnancami a s nepísanými pravidlami, od určitej veľkosti však musia nastúpiť iné procesy a aj dáta sa musia spracovávať inak.Dáta budú ďalej dynamicky rásť, už budú nielen štruktúrované alebo neštruktúrované, ale aj semištruktúrované, a rovnako začne rásť aj význam ich vy užitia. A práve tu nastupuje úloha napr. aj nás ako IT expertov – nájsť prienik potrieb a možností, zistiť, ako a v čom môžeme byť v týchto meniacich sa časoch našim zákazníkom nápomocní. Kým však ešte iní skloňujú Big Data, alebo Cloud, my už hovoríme o umelej inteligencii – aj ona je totiž postavená na obrovskom množstve rôznorodých dát, ktoré sa spracúvajú sofi stikovanými štatistickými metódami – a našou ambíciou je objavovať cesty, ako na to. Nezameriavame sa len na oblasti a na témy, ktoré sú na trhu aktuálne dnes, ideme na to inovačne a najmä komplexne. Vieme ponúknuť customizované riešenia, myslíme na to, ako dáta zozbierať, spracovať, vyťažovať, analyzovať, zobrazovať, ako vďaka nim predikovať procesy, javy a budúci vývoj, ako ich archivovať, prepájať, spoločne využívať, ako ich sprístupniť v rôznych platformách a rôznom čase, ako prístupy monitorovať, a aj na to, ako ich zabezpečiť, chrániť či zálohovať. A práve toto inovatívne myslenie a komplexný pohľad je pre našich zákazníkov dôležitou konkurenčnou výhodou.
Chcete vedieť viac a spoznať najvýhodnejšie nástroje a možnosti pre váš biznis? Pozrite si prehľad našich riešení a produktov v oblasti Dát.

INTEGRÁCIA
Prepájanie systémov je rozhodujúce pre biznis procesy a prácu s dátami a významným nástrojom automatizácie. Integrované riešenia umožňujú zlepšiť Customer Experience & Engagement vašich zákazníkov, čo je jediný spôsob, ako o nich neprísť. Preto bude vašou výhodou, ak ich dokážete prekvapiť personalizovanými a modernými službami. Integrácie medzi internými a externými systémami sú významným nástrojom automatizácie, dôležitou súčasťou nových biznis modelov sa tiež stávajú API.

Zákazníkovi teda dnes už nestačí poskytnúť službu – mali by ste mu priniesť zážitok. Ak však chcete byť na ozaj úspešní, musíte byť v oblasti „Customer Engagement“ a „Customer Experience“ výnimoční. Personalizované služby presne podľa potrieb a očakávaní zákazníka dnes už nie sú sofistikovanou vedou. Stačí, keď firmy, ale aj inštitúcie či mestá a obce, ako aj školy, alebo zdravotnícke zariadenia konečne pochopia, že nová generácia je zvyknutá na aktívne prepojenie bežného života so smartfónom – a prispôsobia tomu svoje procesy a služby. Nejde však len o presun do digitálneho, a v budúcnosti čoraz viac virtuálneho priestoru. Ide o prepojenie všetkých kanálov a formátov, v ktorých so zákazníkom komunikujete. Iný prístup k zákazníkovi teda musia firmy zaviesť aj v tzv. kamenných prevádzkach, ktoré ani s nástupom mobility určite nezaniknú. Len sa musia zmeniť. Inšpirovať vás môže príklad nemeckej siete drogérií. V nákupných  centrách využíva senzory, Wi-Fi siete a iné smart nástroje, ktoré vyhodnocujú, koľko zákazníkov prejde okolo predajne, koľkí z nich vojdú dovnútra, kde a ako dlho sa zdržia, či a koľko zaplatia, ako často prichádzajú do predajne – a tomu následne prispôsobujú ponuku, cielené akcie alebo v reálnom čase napr. otvorenie pokladní, čo je tiež spôsob, ako zvýšiť spokojnosť zákazníka.
Chcete vedieť viac a spoznať najvýhodnejšie nástroje a možnosti pre váš biznis? Pozrite si prehľad našich riešení a produktov v oblasti Integrácie.KONEKTIVITA
Dostupnosť nonstop a na jeden klik je v ére mobility nevyhnutnosťou. V sieti bude čoraz viac rôznorodých zariadení a na dostupnosť a zabezpečenie systémov a zariadení budú kladené nové požiadavky. Preto je nevyhnutné, aby ste boli nielen pripravení, ale aby ste tento fenomén využili na zlepšenie existujúcich či poskytovanie nových služieb.

Nový pohľad na pripojené zariadenia a aplikácie prinášajú nielen hi-tech trendy, fenomény ako internet vecí, či neurotechnológie, ale aj Generácia Z, ktorá je úplne novým, nepoznaným, náročnejším typom zákazníka a používateľa. Na každú vyvíjanú a ponúkanú službu sa teda musíte pozrieť ich používateľským pohľadom. Nás preto pri príprave nástrojov či aplikácií pre našich zákazníkov zaujíma, ako a kedy sa jeho zákazník - používateľ prihlasuje, kde k službe pristupuje, ako vníma používateľský interface, aké zariadenie najčastejšie používa, aké informácie o sebe poskytuje, a najmä to, ako mu vďaka týmto informáciám priniesť prepojené a personalizované služby. A, samozrejme, popritom stále nezabúdame na výkon infraštruktúry, bezpečnosť, firewally, monitoring, integráciu systémov medzi sebou či na automatizáciu procesov.
Chcete vedieť viac a spoznať najvýhodnejšie nástroje a možnosti pre váš biznis? Pozrite si prehľad našich riešení a produktov v oblasti Konektivity.

Budúcnosť vidíme jasne. Focus bude na prepojení. Ľudí, zariadení, dát, služieb. Týka sa to každého segmentu. Otázka neznie – Aké IT riešenie potrebujete? Ani odpoveď už nebude: dodáme vám portál či novú infraštruktúru. Treba sa pýtať oveľa viac a pochopiť život zákazníkov konkrétnej firmy či inštitúcie. My to na jednej strane vidíme ako náročnú výzvu, no na druhej atraktívnu príležitosť posunúť sa vpred. Pustíme sa do nej spoločne?
 

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.