Datalan

DATALAN sa pridal k Digitálnej koalícii

09.02.2018

DATALAN sa stal členom Digitálnej koalície, ktorú spoluzaložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s IT Asociáciou Slovenska. Okrem významných IT spoločností sú členmi koalície subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora, spolu 37 inštitúcií, napr. Ministerstvo školstva, Republiková únia zamestnávateľov, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Slovenská informatická spoločnosť, či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z firiem je to napr. Cisco Systems Slovakia, T-Systems, Orange Slovensko, ale aj SimpleCell Networks Slovakia, či Uber Slovakia.


„Digitálna koalícia je vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s raketovým štartom. Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky. Vyzdvihnem najmä IT Akadémiu, národný program vzdelávania pre 21. storočie, do ktorého je zapojených 33-tisíc žiakov, 3-tisíc vysokoškolákov a 2100 pedagógov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Digitálna koalícia vznikla ako aktívna odpoveď na nevyhnutnú digitálnu transformáciu, ktorá čaká aj Slovensko. Slovenský vzdelávací systém musí byť schopný pripraviť absolventov škôl na dramatické zmeny, ktoré prichádzajú. Podľa svetových štúdií sa do 10 rokov zmení polovica pracovných pozícií a pracovný trh bude vyžadovať digitálnymi zručnosťami vybaveného človeka. Digitálna koalícia chce preto spájať sily naprieč celou spoločnosťou - štát, verejný sektor, firemný sektor i občanov,  aby sa Slovensko na tieto zmeny dobre pripravilo a vedelo z nich v budúcnosti ťažiť.


 

Na výkonnom výbore Digitálnej koalácie, ktorý sa uskutočnil 8. februára, podpísal generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák záväzné memorandum, v ktorom sme predstavili naše vízie v oblasti zvyšovania úrovne digitálnych zručností na Slovensku, a konkrétne kroky, ktoré plánuje v roku 2018 DATALAN ako IT líder zrealizovať.

Patrí medzi ne intenzívna spolupráca s vysokými školami, napr. aj prostredníctvom našej odbornej konferencie University Day, ktorá je v rámci slovenských podmienok unikátnou komunikačnou platformou na výmenu informácií o nových možnostiach digitalizácie a využití najmodernejších nástrojov vo vzdelávacom procese.
Zároveň budeme pokračovať vo vytváraní technologického a odborného zázemia, ktoré reálne prinesie inovatívne postupy do elektronizácie vzdelávacieho procesu školských inštitúcií na všetkých úrovniach - od materských škôl až po univerzity a od backoffice až po frontoffice.

A v neposlednom rade medzi naše významné aktivity bude patriť aj realizácia Detskej Univerzity Komenského Online, ktorá je prvým online vzdelávacím portálom pre deti na Slovensku a prináša im možnosť študovať bezplatne, odkiaľkoľvek na Slovensku, len prostredníctvom svojho počítača.

viac info: www.digitalnakoalicia.sk

 

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.