Datalan

Kvantové merania aj nanotechnológie - podporili sme špičkovú vedu

16.05.2018

Aktivita Vedec roka profesionálne a spoločensky vyzdvihuje najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím, ktoré DATALAN podporuje dlhodobo, tento rok prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo 15. mája 2018 v Bratislave.

Ocenenia boli udelené v piatich kategóriách: Vedec roka SR, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Prestížne ocenenia za rok 2017 získali:                               

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.VEDEC ROKA SR
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Matematický ústav SAV
Ocenenie získal za  mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.

RNDr. Daniel Reitzner, PhD.MLADÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK
RNDr. Daniel Reitzner, PhD.,
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Ocenenie získal za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.


prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.INOVÁTOR ROKA
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Ocenenie získal za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.


prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. TECHNOLÓG ROKA
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ocenenie získal za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument.


prof. Ing. Milan Dado, PhD.OSOBNOSŤ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
prof. Ing. Milan Dado, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Ocenenie získal za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce.

 

Aktivitu organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a aktuálne sa uskutočnil už 21. ročník. Okrem DATALANu boli partnermi podujatia spoločnosti SPP a Bayer.

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.