Datalan

Informačný systém DCOM narástol za rok vyše desaťnásobne

22.10.2018

Toto je tretí rozhovor, ktorý spolu na konferencii DATALAN Digitálne mesto robíme. Ten prvý bol v roku 2016, kedy sa obce a mestá ešte len pripravovali na plnenie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o eGovernmente. Práve projekt DEUS-u – Dátové centrum obcí a miest (DCOM) - im mal v tejto oblasti výrazne pomôcť.  Vlani sme už mohli rekapitulovať prvý rok DCOM-u v ostrej prevádzke. Kam sa tento informačný systém posunul za ďalší rok?

Uvediem iba pár čísel. Vlani o tomto čase som hovoril, že DCOM za prvých osem mesiacov roka spracoval približne 150-tisíc podaní. Dnes môžem povedať, že za rovnaké obdobie ich bolo 1,6 milióna. To znamená, že využitie nášho informačného systému vzrástlo vyše desaťnásobne. To hovorí za všetko. Vďaka DCOM-u sa elektronické služby samospráv stali realitou nielen na papieri, ale v každodennej praxi. V konečnom dôsledku to znamená viac komfortu pre občanov, podnikateľov, ale aj úradníkov na obecných úradoch.

Keď hovoríme o komforte, ten sa mal významne zvýšiť aj vďaka zákonu o boji proti byrokracii. Podľa neho už nemajú úrady žiadať  od občanov údaje, ktoré majú sami k dispozícii. Kuvičie hlasy hovorili, že pre občanov to síce bude plus, no úradníkom pribudne práca navyše, pretože tieto údaje budú musieť sami zložito hľadať.

Obce, ktoré sú zapojené do DCOM-u, nemajú s plnením zákona o boji proti byrokracii žiadne problémy. K potrebným údajom z obchodného a živnostenského registra, z katastra nehnuteľností a registra právnických osôb sa dostanú automaticky. Od januára nebudú môcť obce žiadať od občanov ani výpisy či odpisy z registra trestov. Tie im tiež zabezpečíme automaticky. Kto je zapojený v DCOM-e, nemusí nič manuálne vyhľadávať ani sa pripájať sa k potrebným registrom cez externý informačný systém.

Čo tí, ktorí DCOM nemajú?

Tu závisí od dodávateľa ich informačného systému. Nechcem sa vyjadrovať za konkurenciu, no v čase, kedy zákon vstupoval do platnosti, bol DCOM jediným systémom, ktorý poskytoval integrácie na všetky potrebné registre. Obce mimo DCOM-u tak museli využívať špecializovaný portál   www.oversi.gov.sk, aby sa k potrebným údajom dostali.

K DCOM-u však nemá prístup každý, kto chce. Záujem oň je vyšší, než kapacita systému. Ani k spomínaným integráciám na registre sa teda nedostane každý, kto by ich potreboval a chcel. Ostatné obce sa preto môžu cítiť ukrátené. Čo s tým?

Práve preto pripravujeme projekt DCOM+. Vďaka nemu budú môcť náš informačný systém využiť aj ďalšie samosprávy. A nielen to. Pripravujeme aj sprístupnenie vybraných funkcionalít DCOM-u pre veľké mestá, ktoré využívajú vlastné robustné informačné systémy. Tie však často zaostávajú práve v oblasti integrácií na verejné registre či v možnostiach poskytovať občanom elektronické služby. My veľkým mestám umožníme, aby si svoje informačné systémy nechali a od nás si zobrali iba to, čo potrebujú - komunikačnú nadstavbu smerom k občanom a externým databázam. Vďaka tomu sa kvalitné elektronické služby dostanú ešte k väčšiemu množstvu ľudí než teraz.

Do budúcna pripravujeme aj projekt DCOM 2, ktorého funkcionalita bude ešte bohatšia, než súčasného informačného systému. Zvládne nielen agendu samotnej obce, ale aj jej podriadených organizácií. Menovať všetky novinky a vylepšenia, ktoré máme v pláne, a nemusia sa dokonca ani týkať DCOM-u, by bolo na dlhé rozprávanie...

Povedzte teda iba jednu. Takú, na ktorú sa najviac tešíte.

Finišujeme s projektom parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (osoby s ŤZP). Hoci dnes majú k dispozícii vyhradené parkovacie miesta, nájsť ich nie je vždy jednoduché. Problémom je nielen ich lokalizácia v cudzom prostredí, ale aj časté zneužívanie vodičmi, ktorých autá na nich nemajú čo hľadať. Preto sme pripravili projekt, ktorý nemá s DCOM-om nič spoločné.

Pôjde o aplikáciu, ktorá pre osoby s ŤZP nájde voľné parkovacie miesto v lokalite, kam cestuje. Na toto miesto sa bude môcť nechať odnavigovať. Umožnia to senzory, ktoré plánujeme na vyhradených parkovacích miestach osadiť. Tie budú komunikovať s inteligentnými parkovacími preukazmi, ktoré navrhujeme zaviesť. Tie súčasné sa totiž veľmi často falšujú. Výsledkom bude, že ak na danom mieste zaparkuje neoprávnená osoba, o tejto skutočnosti dostane okamžite informáciu mestská polícia.  Mesto získa aj kvalitné dáta, vďaka ktorým bude môcť sieť vyhradených parkovacích miest optimalizovať.

Kedy by sa mohol dostať tento projekt do praxe a kde?

Projekt už bol schválený Riadiacim výborom Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Má teda zelenú. Súčasťou projektu je aj pilotná prevádzka vo vybraných troch mestách. Dúfame, že od mája 2020 by mohol byť plne odladený systém zavedený plošne v približne 150 mestách a obciach. Ich záujem evidujeme už dnes.

Prečo ste sa vôbec do niečoho takého pustili? S DCOM-om to skutočne nemá nič spoločné.

V DEUS-e sa nepozeráme na elektronizáciu samosprávy iba cez DCOM. Chceme ísť ďalej a prinášať nové riešenia, ktoré ľuďom uľahčia život. To je naša vízia aj do budúcna a ňou sa budeme riadiť.

** Kto je Adrián Belánik **

Adrián Belánik je výkonným riaditeľom DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) od júla 2014. Na túto pracovnú pozíciu nastúpil po dlhoročnom pôsobení na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V rokoch 2005 – 2013 vykonával na MF SR funkciu generálneho riaditeľa sekcie daňovej a colnej. Projekt Register účtovných závierok, realizovaný pod jeho vedením, získal v kategórii nové služby 3. miesto a bol ocenený na konferencii ITAPA 2014.

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.