Datalan

Peniaze potrebujeme dostať tam, kde majú vplyv na zdravie pacientov

30.11.2018

Našim cieľom nie je šetriť donekonečna, ale zabezpečiť, aby sa financie alokovali efektívne, hovorí Martin Smatana, šéf Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR.

Keď sa na verejnom fóre hovorí o slovenskom zdravotníctve, často sa spomínajú jeho problémy. Nízka kvalita, dlhé čakacie lehoty pre pacientov, rastúce dlhy, nedostatok sestier, nedostatok lekárov... Verejnosť mnohokrát očakáva, že to všetko riešia (a vyriešia) ľudia s medicínskym vzdelaním. Nie analytik bez titulu MUDr., akým ste aj vy. Prečo sú práve ľudia ako vy a organizácie ako Inštitút zdravotnej politiky potrebné a aká je ich úloha v celom procese zlepšovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku?

Predstavte si, že ste ministrom zdravotníctva vy. Čelíte obrovskému množstvu úloh, ktoré potrebuje rýchle riešenie s priamym dopadom na zdravie ľudí, ako aj udržateľnosť celého rezortu. V takejto úlohe je jedno, aké máte vzdelanie. Potrebujete sa rozhodnúť efektívne a čo najpresnejšie. A toto je našou úlohou. Poskytnúť back-office servis v podobe analýz, dát, pilotných projektov a štúdií, aby sa vedenie ministerstva vedelo rozhodnúť na základe čo najpresnejších údajov a zvážených možností.

Čo všetko to obnáša?

V prípade niektorých projektov sa priamo angažujeme v implementácii, pri niektorých len pripravujeme vstupné analýzy. Máme na starosti rozpočtovanie, benchmarking cien, pripravujeme podklady pre centrálne obstarávanie. To všetko za pomoci odborných sekcií ministerstva, čiže lekárov, farmaceutov a hlavných odborníkov. Len spolu dokážeme pripraviť akúkoľvek analýzu tak, že má pridanú hodnotu a dá sa aj realizovať. To, či je minister lekár, právnik, alebo ekonóm, preto nehrá úlohu. Každý chápe a interpretuje vstupy po svojom, našou úlohou je ich pripraviť tak, aby boli pre vedenie čo najzrozumiteľnejšie.

Prečo sa človek, ktorý študoval v Oxforde vráti na Slovensko? A zamestná sa vo verejnom sektore?

Jednalo sa o zhodu náhod. Mal som po náročnom úraze a môj bývalý profesor z Londýna robil na projekte pre ministerstvo. Ja som dostal možnosť sa na tomto projekte z pozície ministerstva zúčastniť. Rozhodne neľutujem.

V čom spočíva vaša každodenná práca vás a vášho inštitútu?

Inštitút sa delí na tri časti. Na kolegov, ktorí sa venujú rozpočtovaniu a cenotvorbe, na analytický tím a na tím, ktorý má na starosti benchmark cien a prípravu technických špecifikácií. Ťažko sa preto opisuje štandardný deň, hlavne so zreteľom toho, že veľa projektov je veľmi organických a vyžaduje veľkú flexibilitu práce.
Každodenne sa venujeme kontrole cien nákupov liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a techniky, čo je práca, ktorej sa venujú traja kolegovia na plný úväzok. Je to náročná úloha, nakoľko to vyžaduje pomerne podrobné znalosti veľkého spektra produktov, ako aj zmysel pre detail.

Ktoré úlohy považujete za najdôležitejšie?

Okrem už spomínaného benchmarkovania je to aj príprava veľkých investičných projektov, kde ako inštitút pripravujeme CBA analýzy a obhajujeme projekty až po schválenie na Vláde SR. Ďalšími sú príprava projektu stratifikácie a nových sietí ambulantných poskytovateľov, ako aj nový systém rozpočtovania a schvaľovanie cenových opatrení.

Na konferencii Moderné zdravotníctvo ste hovorili o úsporách, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Ľudia pracujúci v zdravotníctve však často hovoria, že úspory nestačia, sektor potrebuje viac peňazí. Ako to vidíte vy?

Inštitút zdravotnej politiky má od júla tohto roku na starosti rozpočtovanie verejných výdavkov, čiže toto je téma, ktorej sa aktívne venujeme. V zdravotníctve zdrojov nikdy nie je dosť a vieme, že náš rezort má výrazné kapitálové medzery. Podľa odhadov Európskej investičnej banky, ako aj interných prepočtov, máme kapitálový deficit okolo 4 až 6 miliárd eur. Toto nie je suma, ktorá sa dá v priebehu roka, dvoch, ale ani dekády, dohnať. Na ministerstve zdravotníctva sme sa k tejto téme postavili systémovo. Za pomoci kolegov z rezortu financií, konkrétne útvaru hodnoty za peniaze, sme identifikovali v roku 2016 priestor na zníženie výdavkov, kde sme v porovnaní s výstupmi, ako aj okolitými krajinami, výrazne zaostávali. K dnešnému dátumu sme takýmto spôsobom ušetrili cez 140 miliónov eur a na rok 2019 máme pripravený ďalší set opatrení. Našim cieľom nie je „šetriť donekonečna“, ale zabezpečiť to, aby sa zdroje alokovali efektívne.

Budú tieto peniaze stačiť?

Vieme, že tieto úspory nepostačia. Preto sme tento rok pripravili nový systém rozpočtovania, kde sme vyčíslili potrebu v každej časti rezortu, aby sme vedeli reálne vyčísliť jeho celkové finančné nároky. Prečo? Lebo keď sa pozrieme historicky na výdavky v rezorte, tak čokoľvek sa doň „naleje“, sa vždy minie. Výsledky pritom zaostávajú. Kým nie sú výdavky alokované na oblasti, kde vieme, že majú dopad na zdravie občanov, tak nám ani MF SR nedá k dispozícií viac zdrojov. Toto sme však tento rok odstránili. V priebehu roka budeme ďalej jednať s rezortom financií o celkovej potrebe zdrojov, ktoré potrebujeme.

Ak by ste mali vymenovať najvýznamnejšie úspechy, ktoré ste v tomto smere dosiahli vy osobne a aj Inštitút ako taký, ktoré by to boli?

Toto sa po dvoch rokoch, čo sme reštartovali inštitút, ťažko hodnotí. Za najväčší úspech považujem to, že po rokoch sa otvorene komunikuje a pred nikým nezatvárame dvere. Zverejňujeme dáta, analýzy, podklady. Projekty vysvetľujeme, zapracovávame spätnú väzbu, neschovávame sa. Možno to príde ako niečo samozrejmé, ale v našom rezorte sa jedná o pomerne veľkú novinku. A preto si to tak vážime.

Akú úlohu pri skvalitňovaní zdravotníctva podľa vás zohrávajú moderné technológie?

Najlepšou odpoveďou na túto otázku je úspech aplikácie STEMI. Jednoduché riešenie, ktoré výrazne skrátilo reakčný čas, a tým aj zlepšilo odvrátiteľné úmrtia a rekonvalescenciu pacientov.

Kto je Martin Smatana

Šéf Inštitútu zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva promoval ako najlepší študent ročníka na londýnskej Imperial College v odbore zdravotnícky manažment. Študoval aj v Oxforde, neskôr pôsobil v ČR ako hlavný analytik pre 11 nemocníc v Stredočeskom kraji. Na Ministerstve zdravotníctva SR pracuje od roku 2014.

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.