Datalan

Vyjadrenie spoločnosti DATALAN k zavádzajúcemu blogu o projekte DCOM

16.12.2019

Projekt DCOM – Dátové centrum obcí a miest, je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti. Umožňuje obyvateľom využívať moderné, rýchlo dostupné a praktické služby zo strany ich obce, mesta, čím urýchľuje a zjednodušuje vzájomnú komunikáciu aj riešenie rôznych životných situácií občanov.

Spoločnosť DATALAN sa na realizácii projektu DCOM podieľa ako spoludodávateľ technologického riešenia pre združenie DEUS. Keďže v nedávnom období boli formou blogov medializované zavádzajúce, klamlivé a negatívne informácie o tomto projekte, bez uvedenia relevantných dôkazov tvrdení, a tieto informácie negatívne zasahujú meno spoločnosti DATALAN, uvádzame stanovisko k uvedenému.
Text tvoria mnohé tvrdenia, ktoré sú jednoznačne nepravdivé. Zakladajú sa len na subjektívnom úsudku autora a nemajú základ vo faktickej argumentácii. Celý ráz článku je tendenčne, negatívne a klamlivo zameraný tak voči nám ako dodávateľovi, ako aj voči realizátorovi projektu, združeniu DEUS. Nakoľko sa vyjadrenia autora nezakladajú na pravde, odporujú záverečným správam NKÚ SR a poškodzujú reputáciu spomínaných strán, je našou prirodzenou povinnosťou chrániť reputáciu spoločnosti DATALAN dostupnými právnymi prostriedkami.

Kontakt pre viac informácií a spoluprácu

Ivana Dorozló

Marketing Director
DATALAN, a. s.
+421 917 127 775

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.