Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ako efektívne riadiť tok podnikových informácií?

Pandémia koronavírusu spustila masívnu digitalizáciu, ktorá sa netýka len dištančného vzdelávania cez internet či komunikácie miestnej samosprávy s obyvateľmi aj medzi sebou online kanálmi. Promptne reagovať museli aj firmy. Novej dobe sa prispôsobili presunom zamestnancov na home office a digitalizáciou nielen procesov, ale aj výmeny informácií v rámci celého podniku. Zdieľanie skúseností, ako firmy výzvu menom digitálna transformácia zvládajú v praxi, bola aj jednou z tém konferencie Finančné riadenia podnikov 2020.

Riaditeľ segmentu Financie, telekomunikácie a priemysel Rasťo Bajtoš prezentoval na konferencii naše novinky a vízie pre bankový sektor. Hlavným motívom FRP 2020 bol Plán obnovy EÚ vs. reštart ekonomiky Slovenska. Rasťo na nej prezentoval nástroje na Efektívne riadenie toku podnikových informácií a predstavil konkrétne nástroje z nášho portfólia, ktoré vedia tento tok výrazne zjednodušiť a optimalizovať. Medzi ne patria napríklad Edproc, SharePoint ale aj pripravovaný Lending či Anonymizér.

Dokumenty, či už elektronické alebo papierové, totiž tvoria podstatnú súčasť takmer každého podniku, no správa obchodných informácií, niekedy z viacerých zdrojov, je v mnohých prípadoch náročná úloha.

V závislosti od charakteru podniku, systém správy dokumentov (DMS), ktorý zachytáva, ukladá a obnovuje papierové aj elektronické dokumenty, ponúka viacero kľúčových výhod – aj tie Rasťo predstavil všetkým (online) účastníkom konferencie.

V súčasnosti každá organizácia či podnik pracuje s obrovským objemom dát, ktoré sú zbierané a uchovávané tak v papierovej, ako aj v elektronickej forme. Dáta musia byť uchované, registrované v kartotékach a registratúrach tak, aby s nimi zamestnanci vedeli pracovať. „Štát má veľké plány, ako pracovať s dátami a komunikovať s občanmi. V súkromných firmách však môže byť prechod k digitalizácii oveľa rýchlejší. Sú niekoľko míľových krokov pred štátom. Aktuálna pandémia zároveň mnohým firmám ukázala, že komunikovať so zákazníkom online je nielen rýchlejšie, ale aj efektívnejšie. Tie firmy, ktoré prechod k digitálnej forme zvládli, nemajú existenčné problémy a rastie im aj revenue,“ povedal Rastislav Bajtoš, riaditeľ pre segment Financie, telekomunikácie a priemysel zo spoločnosti DATALAN. Prečítajte si celý článok o efektívnom riadení podnikových informácií, elektronických dokumentoch a DMS systémoch, ktoré samotnú prácu s informáciami zabezpečujú.

Zdroj: hnonline.sk

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Internet Expolrer a nemusí fungovať správne.
Odporúčame použiť modernejší prehliadač.