Datalan

Bezpečnostná legislatíva sa týka aj vás - ste na ňu pripravení?

Vedeli ste, že aj pre vás platí povinnosť implementácie bezpečnostných opatrení definovaných legislatívou? Kybernetická bezpečnosť je pre zdravotnícke zariadenia dôležitá – a práve teraz je najvyšší čas venovať jej pozornosť.

Ako odborníci na oblasť IT bezpečnosti a stabilný partner desiatok zdravotníckych zariadení na Slovensku vieme aj vám v tejto téme pomôcť. Poskytneme vám potrebné konzultácie, pomôžeme splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia. Aby ste boli v bezpečí a vyhli sa prípadným sankciám za nesplnenie povinností, naše riešenia sú tu pre vás – rýchlo, efektívne a úsporne.

Bezpečnostná legislatíva určuje normy ako zabezpečiť bezpečné prostredie pre vás ale aj vašich zamestnancov a pacientov.
Na implementáciu týchto riešení máte čas do 6 mesiacov od zaradenia.

Zdravotnícke zariadenia boli zaradené pod účinnosť kľúčového zákona:

 

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

č. 69/2018 Z. z. (ďalej „ZoKB“)

 

 

 

 

„Nejde o formálnu záležitosť, ale reálnu implementáciu bezpečnostných opatrení definovaných uvedenou legislatívou, ktorá je kontrolovateľná Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) alebo inou zákonom určenou autoritou. V prípade nesúladu s uvedenou bezpečnostnou legislatívou hrozia organizáciám ako aj jednotlivcom sankcie a pokuty až do výšky 1 % celkového ročného obratu (najviac 300 000 EUR).“

Ako vám vieme pomôcť?

DATALAN disponuje tímom skúsených bezpečnostných odborníkov, ktorí vás pripravia na aktuálne potreby aj budúce výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ponúkame vám expertné služby na zabezpečenie legislatívnych povinností kybernetickej bezpečnosti.

Vďaka úspešným projektom elektronizácie dokonale poznáme prostredie zdravotníckych zariadení. Dlhodobo sa venujeme vývoju informačných systémov pre zdravotníctvo, a preto ich dôkladne poznáme a dokážeme najlepšie posúdiť ich súlad s bezpečnostnými zákonmi.

Využite dostupné možnosti

Analýza súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

V rámci nami vykonanej analýzy:

 • Identifikujeme stav kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii
 • Implementujeme opatrenia podľa § 20 ods. 3 písm. a) organizácia informačnej bezpečnosti
 • Implementujeme opatrenia podľa § 20 ods. 3 písm. b) riadenie aktív, hrozieb a rizík

 

Podpora udržiavania súladu s bezpečnostnou legislatívou - bezpečnostný manažér

Udržiavanie súladu vašej organizácie s bezpečnostnou legislatívou t. j. so ZoKB je kontinuálny proces, ktorý nikdy nekončí. Vyžaduje odborníka – bezpečnostného manažéra s orientáciou na kybernetickú bezpečnosť. Spoločnosť DATALAN vám ponúka bezpečnostného špecialistu, vo forme služby, na pokrytie povinností bezpečnostného manažéra, ktoré sú požadované bezpečnostnou legislatívou. Touto službou posúvate starostlivosť o súlad na stranu DATALANu a jeho expertov.

PRIPOMÍNAME
Súlad s GDPR – Máte vyriešenú aj ochranu osobných údajov?

 

Nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR predstavuje legislatívu, ktorá výrazne zvýšuje ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete, zároveň však prináša nové nároky na procesnú, organizačnú a informačnú bezpečnosť. Nariadenie je už od roku 2018 povinné pre všetky spoločnosti a inštitúcie, ktoré spracovávajú osobné údaje a pôsobia na území EÚ. DATALAN ako technologický líder vám vie poskytnúť kvalitné a komplexné služby aj v tejto oblasti. Využite naše odborné skúsenosti v oblasti bezpečnostnej analýzy a preverenia súladu s GDPR z pohľadu technológií, procesov a ľudí. Nastavíme vám metodiky a procesov riadenia GDPR, poskytneme post implementačnú podporu a dáme k dispozícii konzultačný tím so širokým portfóliom znalostí a skúseností.

Digitálna bezpečnosť nie sú len smernice – týka sa dát, procesov, zariadení aj ľudí

 

V dobe, keď väčšina komunikácie prebieha online, je dôležité ešte viac dbať na bezpečnosť – od informácií cez prístupy a procesy až po hardvérové vybavenie.

Datalanský security tím pod vedením Jana Böjtösa, riaditeľa segmentu Technologické riešenia a služby, sa naplno venuje aj tejto téme a na konte má viacero úspešne zrealizovaných projektov. Vieme dodať riešenia na mieru a zároveň prevziať kompletnú správu a monitoring bezpečnostných riešení, čím Vás ako zákazníka výrazne odbremeníme a pomôžeme vám zostať v digitálnom svete v bezpečí. Aké služby máte vďaka nášmu tímu dostupné?

 • Monitoring a správa infraštruktúry

  Dokonale zmapujeme prostredie vášho zdravotníckeho zariadenia a dokážeme predvídať a včas reagovať na prípadné poruchy alebo výpadky. Pomôže vám predísť neočakávaným výpadkom poskytovaných služieb, kybernetickým útokom zvonka a nežiadúcim únikom informácií tak, aby chod vášho zariadenia bol čo najmenej ohrozený.

  viac
   
 • Bezpečnosť citlivých dát

  Poradíme vám ako na nepretržitú a proaktívnu ochranu dát pred všetkými hrozbami, vrátane externých i interných krádeží dát, zničením, znehodnotením a zneužitím dát, čo by dnes malo byť vašou automatickou prioritou. V súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“ každej organizácie.

  viac
   
 • Zisťovanie zraniteľnosti a penetračné testovanie

  Poskytne vám prehľad o nepodporovaných a neaktualizovaných systémoch, ktoré predstavujú potencionálne riziko pre bezpečnosť. Zabráňte odcudzeniu dôverných informácií alebo spôsobeniu iných škôd v sieti. Pozrieme sa na vašu bezpečnosť z pohľadu hackerov.

  viac
   

Trendy v bezpečnosti 2020

„Našou pridanou hodnotou je nielen unikátne know-how, ale aj schopnosť správne identifikovať skutočné potreby v konkrétnom prostredí zákazníka a nájsť z toho množstva dostupných technológií to najvhodnejšie riešenie, ktoré v praxi tieto potreby vyrieši,“ dopĺňa Ján Böjtös, Cyber Security expert z DATALANu. Ak chcete o tejto téme vedieť viac a zaujíma vás, aké sú trendy v kybernetickej bezpečnosti pre rok 2020, prečítajte si jeho komentár a zaujímavú analýzu.

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.