Boris Fačkovec: Žiadna firma nevyužíva svoj potenciál naplno, nemala by sa preto báť inovácií - DATALAN