Datalan

CLOUD

V súčasnej dobe ponúkame v tejto oblasti vybrané softvérové riešenia a služby (SaaS, Software as a Service) a prenájom infraštruktúry alebo jej častí (Platform as a Service). Pre našich klientov cloudové riešenia poskytujú zvýšenie flexibility pri získavaní a nasadzovaní riešení a minimalizáciu investičných nákladov do infraštruktúry, vývoja či licencií.

Poskytované služby

- riešenia pre správu dokumentov, obsahu a procesov
- platformy pre prenájom firemných aplikácií
- podnikové systémy pre riadenie firemnej agendy
- spracovanie a analytika veľkých objemov dát
- vzdialené zálohovanie informačných systémov
- prenájom výpočtového výkonu, úložiska a záloha dát

Vybraní klienti

Prípadové štúdie

Cloudová infraštruktúra / Slovenská technická univerzita v Bratislave

Moderná cloudová infraštruktúra a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.

viac

Elektronické služby pre samosprávu - DCOM / Združenie DEUS

DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti.

viac

Práva občanov budú chránené lepšie / Generálna prokuratúra SR

Projekt elektronizácie služieb zefektívni a zvýši kvalitu a dostupnosť poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému.

viac

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.