Datalan

Elektronické schránky

 
icon-fingerprint.png

Dôležitý termín

Od 1. júla 2017 majú firmy povinnosť prijímať komunikáciu od štátu cez eSchránky na UPVS

Komunikácia so štátom

Všetky úradné podania budú chodiť do firiem už len elektronicky

Riešenie na prácu s eSchránkami

eGOV Connector od DATALANu spĺňa legislatívu SR a je integrovaný na eSchránky

Prečo je to pre vás dôležité? 

 

Môžu vám uniknúť dôležité oznámenia

Všetky dôležité úradné rozhodnutia sú doručené firmám a orgánom verejnej moci výhradne elektronicky a takéto rozhodnutie je rovnocenné s tým, ktoré by vám štát zaslal v listinnej podobe. Pokiaľ by vaša inštitúcia nebola pripravená komunikovať prostredníctvom eSchránok, môžu vám uniknúť dôležité oznámenia, napríklad súdne rozhodnutia, exekúcie a podobne.

Týka sa to aj vás

Povinnosť komunikovať so štátom elektronicky sa týka všetkých právnických osôb a orgánov verejnej moci na Slovensku bez ohľadu na ich veľkosť. 

Dopad povinnosti komunikovať elektronicky na:

 

Vzdelávacie inštitúcie, univerzity, vysoké školy

stiahnuť

Mestá a obce
 

stiahnuť
mesta_egov.jpg

Štátna správa
 

stiahnuť

Súkromné spoločnosti
 

stiahnuť

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

stiahnuť

Ako vám môže pomôcť DATALAN?

 

Disponujeme tímom skúsených odborníkov, ktorí vo firmách a organizáciách realizoval desiatky projektov zameraných na správu elektronických schránok, správu registratúry a elektronickú správu dennej pošty. Naše riešenie eGOV Connector je určené pre veľké aj malé spoločnosti a je plne integrované s eSchránkami na UPVS. Ako jedni z prvých na trhu sme vyvinuli cloudové riešenie. eGOV Connector Lite, ktoré umožňuje prijímanie a doručovanie podaní bez potreby občianskeho preukazu s čipom. Riešenie je možné uviesť do prevádzky do pár dní a všetku administratívnu agendu s UPVS vybavíme za Vás. 

eGOV Connector na prácu s eSchránkami na UPVS a jeho plusy pre vás a vašu spoločnosť:

 
1

Nepotrebujete elektronický občiansky preukaz ani čítačku 

Riešenie poskytuje jednoduchý prístup k podaniam z eSchránky bez potreby občianskeho preukazu s čipom a čítačky čipových kariet, nie je potrebné sa opakovane prihlasovať.  Stačí len webový prehliadač. 

2

Celá agenda z jedného miesta

eGOV Connector umožňuje prijímať podania, odosielať výstupné dokumenty aj so zabezpečením podpisovania. 

3

Bezpečnosť 

Prístup k informáciám a elektronickým dokumentom je zabezpečený technológiami poskytujúcimi vysokú úroveň zabezpečenia proti neoprávnenému prístupu a zneužitiu informácií.

4

Rýchle nasadenie

Pokiaľ prijímate desiatky podaní ročne, je pre vás ideálne riešenie eGOV Connector Lite, ktoré je možné pustiť do prevádzky do pár dní bez potreby navýšiť hardvérové vybavenie. 

5

Sleduje termíny a lehoty 

Riešenie automaticky kontroluje dodržiavanie lehôt na vybavenie spisov a upozorňuje na blížiace sa termíny, vďaka čomu pomáha predchádzať nežiaducim situáciám pri nedodržaní zákonných lehôt. 

Dôležité zmeny v elektronickej komunikácií firiem a organizácií, o ktorých by ste mali vedieť:

 
 • Komunikácia medzi inštitúciami štátnej správy a samosprávy
  Orgány verejnej moci majú povinnosť komunikovať medzi sebou výhradne elektronicky. To znamená, že prichádzajúca aj odchádzajúca pošta je realizovaná len prostredníctvom elektronických schránok.
 • Komunikácia štátu a firiem s občanmi
  Orgány verejnej moci na komunikáciu smerom k fyzickým osobám  môžu, ale nemusia využívať elektronické schránky. Závisí to od toho, či občan má alebo nemá aktivovanú svoju eSchránku. Občania môžu komunikovať so štátom prostredníctvom eSchránok aj listinných dokumentov. na komunikáciu so svojimi zákazníkmi nemusia využívať eSchránky.
 • Komunikácia medzi súkromnými spoločnosťami
  Súkromné spoločnosti na komunikáciu medzi sebou nemusia využívať elektronické schránky.
 • Komunikácia medzi štátom a súkromnými spoločnosťami
  Orgány verejnej moci majú povinnosť komunikovať výhradne elektronicky. Súkromné spoločnosti musia prijímať komunikáciu od štátu elektronicky, odosielať úradné dokumenty môžu prostredníctvom eSchránok a dočasne aj formou listinný dokumentov. 


Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.