Datalan

INFOKOMUNIKÁCIE

Medzi naše priority patria flexibilné infraštruktúry s vysokou dostupnosťou aplikácií a dát. Návrhy, konzultácie a implementácie riešení realizujú skúsení a certifikovaní technológovia. DATALAN realizoval viacero unikátnych projektov, napr. dodávku prvého slovenského superpočítača pre vedu a výskum, či dodávku virtuálnej jaskyne pre technickú univerzitu.

Poskytované riešenia a služby

- dizajn a budovanie data centier a dátových skladov
- návrh, konzultácie, dodávka a implementácia heterogénnych infokomunikačných riešení
- virtualizačné riešenia
- ukladanie, zálohovanie a archivácia dát
- bezpečnosť dát a monitorovanie databázových aktivít
- dizajn, implementácia a bezpečnosť sietí
- dohľad a monitoring, riadenie infraštruktúr, aplikácií a procesov
- dizajn a implementácia silnoprúdových a slaboprúdových projektov

Vybraní klienti

Prípadové štúdie

1.slovenský superpočítač / Slovenská akadémia vied

Superpočítač slúži od roku 2012 vedcom SAV a partnerským univer­zitám na zložité výpočty v základnom a aplikovanom výskume.

viac

Cloudová infraštruktúra / Slovenská technická univerzita v Bratislave

Moderná cloudová infraštruktúra a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.

viac

Elektronické služby pre samosprávu - DCOM / Združenie DEUS

DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti.

viac

Elektronizácia služieb a digitalizácia objektov / Ústavný súd SR

Využitie moderných IT zefektívni činnosti Ústavného súdu SR a sprístupní elektronické služby určené občanom a účastníkom súdnych konaní.

viac

Flexibilnejšia infraštruktúra / Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Nielen vysoký počet hostí a zamestnancov, ale aj široké portfólio služieb a produktov si vyžiadalo novú, kvalitnú, bezpečnú a absolútne flexibilnú infraštruktúru.

viac

Modernejšia a úspornejšia infraštruktúra / Žilinská univerzita v Žiline

Bezpečnejšia, výkonnejšia, flexibilnejšia a mimoriadne úsporná IT infraštruktúra v novom dizajne.

viac

Modernizácia sieťovej infraštruktúry / NBS

Projekt modernizácie NBS priniesol zvýšenie kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry.

viac

Obnova dátového centra / Poisťovňa Kooperativa

Nové dátové centrum je jednoduchšie na správu, a jeho celková výkonnosť je v porovnaní s pôvodným riešením niekoľkonásobne vyššia.

viac

Práva občanov budú chránené lepšie / GP SR

Projekt elektronizácie služieb zefektívni a zvýši kvalitu a dostupnosť poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému.

viac

Prepojenie na eSchránky - jednoducho a bezpečne / Žilinská univerzita

Vyvinuli a implementovali sme praktické riešenie eGOV Connector, ktoré našich zákazníkov jednoducho a bezpečne spája s ich elektronickou schránkou na portáli ÚPVS.

 

viac

Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty / SANET

Vďaka zvýšeniu rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete získali naši vedci výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť výnimočné objavy.

 

viac

Špičkové technológie pre slovenských študentov / Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dodávka moderných technológií pre špičkové multimediálne HD štúdio zabezpečila komplexné vybavenie a služby na najvyššej úrovni z pohľadu technológií aj poskytovaného servisu.

viac

Špičkový výkon v špičkovom rezorte / X-BIONIC SPHERE

Zabezpečili sme kompletnú infraštruktúru v najväčšom športovom areáli v strednej Európe a sprístupnili služby, ktoré nemajú v regióne konkurenciu.

 

viac

Úrady bez kolkov / Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálna prokuratúra SR

Dodávali sme samoobslužné platobné terminály na slovenské súdy a register trestov SR s cieľom zjednodušiť a zefektívniť výber súdnych a správnych poplatkov.

viac

Virtualizácia pre vyššiu efektivitu / Česká pojišťovna

Spolupracovali sme na projekte virtualizácie stoviek infraštruktúrnych a aplikačných serverov a automatizácie ich obnovy na záložnom site.

viac

Virtuálna jaskyňa / Technická univerzita vo Zvolene

Univerzitná Hala vedecko-experimentálnych pracovísk s laboratórnymi centrami je určená na odbornú prípravu študentov na najvyššej úrovni. Jej súčasťou je aj „Virtuálna jaskyňa“, jediná svojho druhu v strednej Európe.

viac

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.