Sieťový a bezpečnostný špecialista (senior)

Náplň práce:

 • Zodpovednosť za návrh, nastavenie a chod aktívnych prvkov podľa požiadaviek klientov.
 • Kontinuálne dohľad a optimalizácia sieťových prvkov a bezpečnostných systémov vo vnútri spoločnosti a u zákazníkov.
 • Príprava a udržiavanie technickej dokumentácie a zálohovanie konfigurácií.
 • Vytváranie a prezentovanie mesačných reportov pre klientov, analýza získaných dát a navrhovanie zlepšení.
 • Riešenie požiadaviek od zákazníkov a zabezpečenie splnenia zmluvných záväzkov (SLA).
 • Riešenie interných požiadaviek a podpora iných oddelení v rámci organizácie.
 • Neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie v oblasti najnovších technológií a bezpečnostných trendov.
 • Účasť na príprave cenových ponúk pre zákazníkov v súlade s technickými a obchodnými požiadavkami.

Miesto výkonu

Bratislava - centrála
(Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu)

Plat

Od 3 800 EUR/mesiac
Základná mzda v závislosti od seniority kandidáta.
Okrem nej tvorí ročný príjem aj variabilná zložka mzdy.

Druh pracovného
pomeru

Trvalý pracovný pomer

Na čo sa môžeš tešiť? DATALAN výhody a benefity

WORK-LIFE BALANCE

Dovolenka navyše a mimoriadne voľno
Flexibilný pracovný čas a práca z domu
Priestor na uloženie bicyklov a sprchy
Zdravé raňajky & zdravé reči
Sprostredkovanie Multisport karty

FINANČNÉ BENEFITY

Nadštandardný príspevok na stravovanie
Odmena za odporučenie zamestnanca
Podpora rôznych životných situácií
Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

DATALAN KULTÚRA

Podporujeme odborný rast a dobré nápady
Firemné akcie a výnimočné dni s prekvapením
DATALAN Komunity (beh/bike/e-šport)
DATALAN Award (interné ocenenia)
Účasť v spoločensky zodpovedných projektoch

Požiadavky na uchádzača

Kvalifikačné požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti informačných technológií alebo v súvisiacom technickom odbore.
 • Pokročilé znalosti a skúsenosti s implementáciou a správou sieťových riešení od spoločností ako Cisco, Fortinet, F5, HPE, vrátane routerov, firewall, load balancerov, switchov, VPN, WAF atď.
 • Znalosť operačných systémov Linux a Windows.
 • Skúsenosti s používaním a správou aspoň jednej z nasledujúcich cloudových služieb: Amazon AWS, Digital Ocean, IBM Cloud, Microsoft Azure, Orange Cloud.
 • Skúsenosti s monitorovacími riešeniami, napríklad Zabbix.
 • Skúsenosti s riešeniami viacfaktorovej autentifikácie.
 • Skúsenosti s implementáciou a správou riešení spoločnosti Eset.
 • Skúsenosti s implementáciou a správou riešení spoločnosti Logmanager.
 • Znalosti v oblasti xDR a ZTNA.
 • Minimálne 5 rokov skúseností v oblasti sieťovej a IT bezpečnosti.
 • Schopnosť samostatne analyzovať, vyhodnocovať a spracovávať informácie a reporty z rôznych sieťových a dohľadových nástrojov.
 • Skúsenosti s vedením projektov a prácou v tímovom prostredí.

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)

Vodičský preukaz:

 • B

Aký by si mal byť? - Osobnostné predpoklady

 • Vynikajúce komunikačné a prezentačné zručnosti.
 • Analytické myslenie a schopnosť riešiť komplexné problémy.
 • Proaktívny prístup pri získavaní a implementácii nových technológií.
 • Schopnosť pracovať samostatne aj ako súčasť tímu.
 • Vysoká úroveň profesionality a zodpovednosti.

Čo máme radi?

Zdravé raňajky & reči

Pravidelne sa stretávame na Zdravých raňajkách & rečiach, kde s našimi kolegami dopĺňame nielen dostatok živín, ale aj zdravých informácií, pretože vieme, že myslieť na svoje zdravie je dôležité.

Komunity a tímový duch

Máme radi spoločné bajkovačky, beháme (pol)maratóny, hráme e-športy. V DATALANe tvoríme komunity, ktoré nás zbližujú a upevňujú tímového ducha. Zapoj sa a my ťa veľmi radi podporíme.

Udržujeme sa v kondícii

Na DATALAN Klinike si zmeriame cholesterol, skontrolujeme znamienka alebo zrak. Fyzičku trénujeme vďaka MultiSport karte vo fitku, na joge alebo pri hraní bedmintonu a pravidelne pomáhame počas DATALAN Kvapka krvi.

Vzdelávame sa a podporujeme dobré nápady

Vymieňame si skúsenosti na interných workshopoch, vzdelávame sa na odborných školeniach, chodíme na konferencie, získavame certifikáty, zoznamujeme sa s novými technológiami.

Neformálna kultúra a spoločné akcie

Datalanci oceňujú neformálnu kultúru, otvorenú komunikáciu a vo firme si tykáme. Spoločný letný teambuilding či Novoročná párty sú skvelou príležitosťou pre zábavu a stmeľovanie kolektívu.

Benefity pre všetkých zamestnancov

Flexibilita pracovného času, možnosť práce z domu, nadštandardný príspevok na stravovanie, príspevok na DDS, dovolenka naviac alebo mimoriadne platené voľno sú u nás samozrejmosťou.

Poďme spolu zamakať
na lepšom IT...

Web - Kariéra formulár konkrétna pozícia

Maximum file size: 6MB

Max. 6MB

Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie (na účely zaradenia do databázy uchádzačov vedenej zamestnávateľom)

Prevádzkovateľ:

DATALAN, a.s.

Krasovského 14

Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01

Slovenská republika

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad oslovenia v budúcnosti s ponukou práce. (ďalej aj ako „dotknutá osoba“ alebo „uchádzač“).

Ako dotknutá osoba súhlasím so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a dokladoch preukazujúcich moje kvalifikačné predpoklady za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad oslovenia v budúcnosti s ponukou práce. Súhlas udeľujem prevádzkovateľovi spoločnosti DATALAN, a.s., IČO: 35 810 734, so sídlom Krasovského 14 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na dobu 2 rokov od poskytnutia súhlasu, resp. uskutočnenia výberového konania, v rámci ktorého nebol uchádzač prijatý (čo nastane neskôr).

Súčasne som si vedomý/á, že Prevádzkovateľ bude spracúvať mnou poskytnuté osobné údaje len za účelom výberového konania a plnenia následných povinností súvisiacich s uzatvorením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu.

V prípade neposkytnutia osobných údajov a súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účel ich uchovávania pre prípad oslovenia v budúcnosti, nie je možné Vás v budúcnosti, bez zaslania ďalšej žiadosti, zaradiť do prípadného výberového konania. V prípade neposkytnutia súhlasu, budú všetky Vami poskytnuté osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Súhlas je možné kedykoľvek u Prevádzkovateľa odvolať zaslaním e-mail žiadosti na adresu gdpr@datalan.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Krasovského 14 Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“), pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa nachádzajú aj na web stránke spoločnosti DATALAN, a.s. (https://datalan.sk/ochrana-osobnych-udajov/)

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov