Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakt pre médiá a marketingovú spoluprácu

Fakturačné údaje

DATALAN, a. s.

Adresa: DATALAN, a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

IČO: 35 810 734

IČ DPH: SK2020259175

Tatra banka: 2627106780/1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780

VÚB: 2362610657/0200
IBAN SK03 0200 0000 0023 6261 0657

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B.

DATALAN, a. s., odštěpný závod

Adresa: Na hlinách 1786/16 – Kobylisy 182 00 Praha 8

IČO: 07397411

DIČ: CZ684583729​

Číslo účtu:​: 115-8012780207/0100

IBAN: CZ60 0100 0001 1580 1278 0207​

BIC kód:​ KOMBCZPPXX

Kód banky:​ 0100

SWIFT:​ KOMBCZPPXXX

Spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, Spisová značka: A 78869.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov