Kontakt pre médiá a marketingovú spoluprácu

image manazment

Ivana Dorozlo

Marketingová riaditeľka

Fakturačné údaje

DATALAN, a.s.

Krasovského 14
851 01 Bratislava
FAKTURA@datalan.sk

IČO: 35 810 734
IČ DPH: SK2020259175
Tatra banka: 2627106780/1100
Tatra banka: IBAN SK87 1100 0000 0026 2710 6780
VÚB: 2362610657/0200
VÚB: IBAN SK03 0200 0000 0023 6261 0657

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B. 

 

DATALAN, a.s., odštěpný závod

Na hlinách 1786/16 – Kobylisy
182 00 Praha 8

IČO: 07397411
DIČ: CZ684583729
Číslo účtu: 115-8012780207/0100
IBAN: CZ60 0100 0001 1580 1278 0207
BIC kód: KOMBCZPP
Kód banky: 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, Spisová značka: A 78869.