Mať znalosti nestačí. Dôležité je rozumieť si.

Našou pridanou hodnotou je osobný prístup. Naši zákazníci nás nevnímajú ako dodávateľa – sme ich partnerom. Práve preto svoje znalosti a expertízu venujeme konkrétnym segmentom, aby sme mali priestor získať prehľad, do hĺbky porozumieť vašim potrebám a ponúknuť riešenia, ktoré v praxi reálne pomáhajú.

Naši zákazníci

Samospráva

logo referencie
mesto Bardejov
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
obec Chorvátsky Grob
mesto Fiľakovo
mesto Košice
mesto Levoča
mesto Milevsko
mesto Myjava
mesto Nové Zámky
mesto Prešov
mesto Rajec
mesto Spišská Nová Ves
mesto Svidník
mesto Galanta
mesto Kolárovo
mesto Jaslovské Bohunice
mesto Piešťany

Štátna správa

Zdravotníctvo

Financie, telekomunikácie a priemysel