Prečo aj vzdelanie musí byť SMART?
Pozrite si záznam z online DATALAN diskusie a dozviete sa, ako modernizovať výučbu a tým celú krajinu.

DATALAN Live Stream SMART VZDELÁVANIE: Ako inteligencia hýbe svetom?

Aj vzdelávanie musí byť smart. Modernizácia vzdelávania nabrala na dôležitosti aj „vďaka“ pandémii a dištančnej výučbe. Vyučovanie sa presunulo do online priestoru a deti, učitelia aj rodičia sa museli naučiť fungovať po novom.

Ako v tomto procese efektívne, zmysluplne a zaujímavo využívať dostupné technológie a digitalizovať výučbu? Prečo aj vzdelávanie musí prejsť zmenou? A ako to majú zvládnuť učitelia aj študenti?

Pozrite si záznam online diskusie s našim CEO Marekom Paščákom, fanúšikom inovácií (nielen) vo vzdelávaní a hosťami:

  • Sandra Sviteková, víťazka DATALAN PODPORUJE, autorka youtube kanálu Dejepis Inak a finalistka Forbes 30 pod 30
  • Iveta Barková, víťazka národnej ceny Učiteľ Slovenska 2020, učiteľka a riaditeľka SZŠ v Senci
  • Radovan Šalitroš, spoluzakladateľ Digital League, ktorá spolu s ŠPÚ vyvinula aplikáciu Učko
  • Ľuboš Cibák, zástupca VŠEM, ktorá medzi prvými VŠ zaviedla skúšanie a štátnice online

Na Slovensku máme mnoho možností, ako preniesť dobré nápady a užitočné inovácie do našich životov. Za 30 rokov, počas ktorých DATALAN spolupracoval s množstvom výnimočných talentov a osobností, sme sa presvedčili, že naša krajina má silný potenciál a vďaka zanieteniu a nadšeniu vieme spoločne robiť veľké veci. V DATALANe fandíme všetkým, ktorí „makajú“ rovnako ako my na dosiahnutí cieľov. Sme vďační za naše dlhodobé úspechy ako jeden z TOP slovenských poskytovateľov IT riešení a služieb – a o tento úspech sa radosťou podelíme. Preto v jubilejnom 30. roku existencie posilňujeme svoju podporu.

Zapojili sme aj Vás.

Od 18. decembra do 31. januára ste mohli venovať svoj hlas a jedným klikom tak rozhodnúť o víťaznom projekte, ktorému my venujeme reálnu podporu. V skratke aj pár čísel o inšpiratívnych projektoch, ktoré sa ocitli v 30-tke kandidátov:

Ďakujeme, že je nás toľko! Nás všetkých, ktorým nie je podpora vzdelávania, životného prostredia a ľudí v núdzi ľahostajná.

A veľké ĎAKUJEME patrí aj piatim tisícom z vás, ktorí svojim klikom rozhodli. O výsledku rozhodlo 5 110 hlasov.
Sme naozaj radi, že spolu môžeme podporovať dobré myšlienky, projekty a ľudí v nich zapojených, ktoré s odvahou a zanietením realizujú dobré nápady a inšpirujú nás všetkých.

Váš hlas rozhodol

Keď sa spojíme, dokážeme viac. V jubilejnom roku sme sa rozhodli dať do pozornosti 30 projektov, ktoré náš všetkých môžu inšpirovať myšlienkou, silou jednotlivcov, či dopadom na spoločnosť. Všetky sú zaujímavé, a všetky si zaslúžia našu pozornosť a ocenenie. Víťaznú cenu – podpora spoločnosti DATALAN, venujeme projektu, ktorý si zvolilo 1 330 z vás – získal tak rozhodujúcich 26,03 % hlasov.

Gratulujeme Sandre Svitekovej a jej projektu DEJEPIS INAK!

ĎAKUJEME! DATALAN

Kompletné výsledky

Toto hlasovanie už skončilo (po 9 mesiacov).
DEJEPIS INAK
26.03%
Portál Dakujeme.sk
23.07%
#everyindividualmatters
14.21%
Samaria - TIP OD VÁS
7.67%
Sokratov inštitút
4.25%
Portál Darujme.sk
3.91%
IPčko.sk - TIP OD VÁS
3.50%
Lokálny trh - TIP OD VÁS
1.72%
Slovenská debatná asociácia
1.57%
Tvoj Buddy
1.37%
Cyklokoalícia
1.23%
Žijem vedu
1.17%
Lebo Mädveď
1.12%
Skutočne zdravá škola - TIP OD VÁS
1.10%
Návrat - TIP OD VÁS
0.96%
Lab.Cafe - TIP OD VÁS
0.96%
Mladí - TIP OD VÁS
0.74%
Hematit - TIP OD VÁS
0.74%
Zmudri – TIP OD VÁS
0.67%
Výzva 10 000 stromov
0.63%
Zero Waste
0.51%
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
0.43%
Bratislavské rožky
0.41%
BDC - TIP OD VÁS
0.39%
Vzdelávací projekt Jemine
0.33%
Nadácia Ekopolis
0.33%
Biela vrana
0.31%
Dobrý úradník
0.23%
TedX BA
0.22%
Projekt Nový park
0.22%

Pripomeňme si spolu: Skvelí ľudia a projekty doma i vo svete

Iniciatívu pomáhania sme odštartovali už pri príležitosti nášho 25. výročia. Výsledkom bolo stretnutie desiatok ľudí, ktoré sa venujú podpore a filantropi. Odovzdali sme podporu trom zaujímavým projektom a zároveň sme sa v inšpiratívnej diskusii s Adelou dozvedeli viac o ich aktivitách.

Do pozornosti: Ľudia a projekty, ktoré sme už podporili

Výber 22 aktivít za posledných 10 rokov

Vedec roka

Podporujeme iniciatívu, ktorá oceňuje nadaných a zanietených slovenských vedcov za ich objavné prístupy a výnimočné inovácie. Hodnotenie Vedec roka udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR spolu so SAV pod záštitou prezidenta a získať ho môžu významní vedci a technológovia, ako aj mladí nádejní výskumníci. V súťaži, ktorá oslavuje už 23. výročie, každý rok zaujmú mimoriadne inovatívne projekty ako napr. prenosná nabíjačka pre mobilné zariadenia vyrábajúca elektrinu z tepla, aplikácia nanoštruktúr v rámci medicínskej diagnostiky nádorových ochorení, či výsledky štúdia supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu.

Viac info

 

„SAV je progresívna inštitúcia, kde pracujú ľudia s mimoriadnym nadšením a venujú sa mnohým výnimočným projektom s prínosom pre ľudstvo.“
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. – predseda Slovenskej akadémie vied

Výnimočné inovácie prináša aj DATALAN svojim zákazníkom. Rozbehli sme spoluprácu s jedným najväčších európskych výrobcov komponentov pre Internet vecí. Vďaka tomu sme na Slovensku jediným IT dodávateľom, ktorý vie IoT riešenia poskytnúť zákazníkom v skutočne širokom rozsahu.

Aj ty v IT

Zapojili sme sa do projektu Aj ty v IT, ktorého cieľom je zvýšiť počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl a následne aj v praxi. Prečo? Využitie ženského potenciálu prináša na jednej strane nový rozmer samotnému IT svetu, a na druhej strane môže byť práca v IT svojím obsahom, cieľmi a tvorivosťou atraktívna práve pre ženy – len o tom samé nevedia. Vo fascinujúcom svete IT dokážu ženy nájsť široké uplatnenie a rozvinúť svoje schopnosti, vďaka čomu z ich nadšenia pre prácu profitujú aj samotné firmy.

Viac info

 

„Aj vďaka projektu Aj Ty v IT sa znižuje veľká priepasť medzi dopytom podnikov po IT odborníkoch a pripravenosťou absolventov, ktorí každoročne opúšťajú brány IT škôl.“
Petra Kotuliaková – zakladateľka projektu

Veľký prínos má aj naša modernizácia Národnej banky Slovenska. Projekt priniesol zvýšenie kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry tak, aby jej služby spĺňali súčasné a predpokladané budúce požiadavky NBS. Zlepšili sa interné procesy, a skvalitnili podmienky na činnosti a úlohy NBS súvisiace so spoluprácou s externými inštitúciami.

To dá rozum

Podporili sme aj projekt To dá rozum, ktorý má za cieľ navrhnúť komplexnú zmenu vzdelávania od predškolskej výchovy cez vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie. O reálnych výsledkoch aktivity, možnostiach do budúcna a forme, akou by sa mali angažovať všetci kompetentní – vo verejnej i súkromnej sfére – sme diskutovali na našej konferencii University Day, vďaka čomu sa projekt bližšie predstavil stovkám zástupcov slovenského univerzitného prostredia. Aj my sme presvedčení, že vzdelanie je budúcnosť – a vďaka iniciatívam ako To dá rozum môžeme kvalitu slovenského vzdelávania zlepšiť aj v medzinárodnom porovnaní.

Viac info

 

„Ak chceme dosiahnuť pozitívnu zmenu, musíme po nej vytvoriť celospoločenský dopyt. Potrebný je i tlak verejnosti, ktorá dá politikom najavo, že slovenské vysoké školstvo jej nie je ľahostajné.“
Renata Hall – šéfka projektu

Pri modernizácii a zvyšovaní úrovne vzdelávacieho procesu je potrebné vyvolať dopyt aj po téme, ktorá je aj dnes stále podceňovaná – a tou je digitálna bezpečnosť. V dobe, keď dištančná forma vzdelávania naberá na dôležitosti, študenti a vyučujúci komunikujú elektronicky, digitalizuje sa obsah výučby aj procesy, a všetci a všetko je stále online, musí byť kybernetická bezpečnosť prioritou. DATALAN získal know-how, vďaka ktorému vedia naši experti ako jedni z mála na Slovensku v univerzitnom prostredí vyriešiť túto potrebu komplexne – od bezpečnostnej analýzy, cez monitoring prístupov až po súlad s kybernetickou legislatívou.

Vedátor

Vzdelávanie sa neodohráva len v prostredí škôl. Vzdelávajú nás aj ľudia, ktorí šíria relevantné, overené a pravdivé informácie o témach, ktorými žijeme. Najmä pre mladú generáciu je orientácia v informačnom pretlaku náročná, preto je cenná každý iniciatíva, ktorá popularizuje rozum a vedu. Jedným z takýchto projektov je aj Vedátor, cez ktorý teoretický fyzik Samuel Kováčik spolu s kolegami šíri na Slovensku osvetu v oblasti vedy a poukazuje na hoaxy.

Viac info

„Snažíme sa, aby ľudia lepšie rozumeli svetu. Spája nás snaha písať o veciach, ktoré ľudí zaujmú, poučia, potešia a snáď aj povznesú.“
Samuel Kováčik – zakladateľ a administrátor projektu

Aj DATALAN má ambíciu popularizovať odborné témy, v ktorých má expertízu a prinášať ľuďom poznatky, ktoré im môžu byť prínosné a užitočné nielen v práci. Aj preto už 18. rokov vydávame a bezplatne distribuujeme magazín D-NEWS, prostredníctvom ktorého stovky našich zákazníkov a čitateľov spoznávajú najnovšie technologické trendy, a inšpirujú sa zaujímavými inováciami či fungujúcimi nápadmi.

Codecon

Participovali sme na myšlienke nášho vtedajšieho kolegu vývojára, ktorý mal ambíciu odštartovať na Slovensku špičkovú IT konferenciu s kvalitným obsahom pre slovenských aj zahraničných developerov. Pilotná konferencia CodeCon sa konala na univerzitnej pôde a bola skutočne nadupaná zaujímavými témami. Dnes patrí medzi renomované podujatia, a každoročne sa jej zúčastňujú stovky IT expertov. Venuje sa špecializovaným témam ako Open-Source, IoT, cloud, enterprise, webový a mobilný vývoj, či kvantové počítače, nechýbajú nebudú ani reálne ukážky a vysokú úroveň jej dodávajú najmä skúsení a zanietení experti v úlohe spíkrov.

Viac info

 

„Za pomoci DATALANu sa mi podarilo úspešne naštartovať značku IT vývojárskej konferencie – CodeCon, ktorej leitmotívom sú vedomosti, skúsenosti a novinky pre vývojárov a nadšencov.“ Peter Širka – brutal web developer

Naše nadšenie pre nové technológie a zdieľanie nášho know-how sme v roku 2018 zúročili aj pri založení vlastnej odbornej IT konferencie FinVision. Technologický klub pre odborníkov z finance&telco branže bezplatne prináša exkluzívne informácie, insight do aktuálne dostupných technológií, praktické príklady toho, čo (ne)funguje, skúsenosti IT expertov, inšpiráciu z praxe a najmä priestor na face2face debaty.

Detská univerzita Komenského

Sme partnerom Detskej Univerzity Komenského a od roku 2010 realizujeme Detskú Univerzitu Komenského Online – bezplatné štúdium, do ktorého sa môžu zapojiť deti z celého Slovenska. Stačí im počítač a prístup na internet. Doteraz štúdium úspešne ukončili stovky študentov, a priemerná úspešnosť v testoch dosahuje rekordných viac než 98%!

Viac info

 

„Prostredníctvom DUK Online môže každé dieťa v sebe objaviť to, čo ho zaujíma a čomu by sa raz v živote mohlo venovať.“ Juraj Kukura – 
riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ & garant DUK

Online komunikácia je vďaka nám prístupná aj občanom. Spustili sme nový appstore pre slovenské samosprávy – Digitalnemesto.sk, vďaka ktorému obyvatelia vybavia množstvo vecí na pár klikov priamo z domova, a mestá a obce môžu využívať moderné IT riešenia, služby v cloude a mobilné aplikácie už od pár eur mesačne.

Noc výskumníkov

Zapájame sa do podujatia Európska noc výskumníkov v rámci netradičného Festivalu vedy, ktorý inšpiruje mladých k práci vo vede a popularizuje slovenské vedecké osobnosti, rešpektované aj v zahraničí. Medzi ne patrí aj kybernetička Mária Virčíková, ktorá sa venuje praktickému využitiu robotov-humanoidov.

Viac info

 

„Je pre mňa cťou byť jednou z mála ľudí na celom svete, ktorí sa môžu podieľať na vývoji v oblasti sociálnej robotiky. Verím, že aj vďaka podpore progresívne zmýšľajúcich firiem bude vývoj v tomto smere napredovať.“ Mária Virčíková  – doktorka odboru umelá inteligencia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Top študentská osobnosť roka 2012/2013

Slovenským hlavičkám otvárame nové možnosti aj počas štúdia. Bránu k virtuálnej realite získali na Technickej univerzite vo Zvolene, kde sme dodali Halu vedecko-experimentálnych pracovísk s laboratórnymi centrami, 3D zariadeniami a virtuálnou jaskyňou – tá je jediná svojho druhu v strednej Európe.

Slovenský paralympijský výbor

Sme dlhodobým partnerom slovenských paralympionikov, pri ktorých sme stáli počas Paralympijských hier v Pekingu, Vancouveri, Londýne, Soči, Riu aj Pjongčangu. Naši športovci dosiahli za posledné roky nespočetné víťazstvá, priniesli viac než 50 medailí. Na kórejskej paraolympiáde v roku 2018 sa Slovensko v celkovej bilancii krajín umiestnilo na siedmom mieste, získali sme 11 medailí (6 – 4 – 1) a dosiahli famózny úspech.

Viac info

„Aj vďaka DATALANu máme zázemie pre športovcov, pre ktorých platí v živote aj v športe – nevzdávať sa.“ Ján Riapoš – najúspešnejší účastník paraolympiád  v histórii SR

Víťazstvá sú na dosah aj slovenským vedcom. Kvalitnejšie podmienky na prácu získali vďaka unikátnemu projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie. V rámci neho DATALAN inštaloval aj 1. slovenský superpočítač, ktorý patril medzi TOP 500 najvýkonnejších zariadení sveta.

Filip Polc

Partnersky podporujeme medzinárodnú súťaž City Downhill World Tour a najlepšieho svetového city downhill bikera Filipa Polca, víťaza svetového turné. Vďaka Filipovi, ktorý je držiteľom troch rekordov a má zápis aj v Guinessovej knihe rekordov, ožívajú týmto atraktívnym športom najväčšie mestá po celom svete.

Viac info

 

„Som rád, že sme aj na Slovensko priniesli výnimočnú športovú akciu a svetovú špičku v cyklistike. Ďakujem partnerom, ktorí pri nás stáli od začiatku tejto myšlienky.“ Filip Polc – najlepší svetový city downhill biker

Aj DATALAN má na svojom konte historický rekord. V roku 2014 sme dosiahli +78,2% medziročný nárast tržieb za softvér, čo je najvyšší rast spomedzi TOP 5 IT firiem na Slovensku.

MŠK Žiar n.Hronom

Dlhoročne podporujeme mladých cyklistov z MŠK Žiar nad Hronom, v rámci ktorých vyniká viacero mladých talentov. Junior David Zverko, držiteľ niekoľkých cien majstra Slovenska, dokonca prekonal v počte domácich titulov aj Petra Sagana! Iba ako druhý Slovák vyhral etapu na pretekoch Trofeo Karlsberg a v rokoch 2011 aj 2012 získal v ankete Najlepší cyklista roka titul „Talent roka“.

Viac info

 

„Pripravujem sa najlepšie, ako viem na to, čo ma čaká najbližšie. Snažím sa ísť krok za krokom ako po schodoch, postupne k víťazstvu…“ David Zverko – juniorský majster Slovenska

Na rýchlosti naberá aj informatizácia Slovenska. DATALAN sa podieľa na projekte DCOM – Dátové centrum obcí a miest, ktorý sprístupní – rýchlo a jednoducho – elektronické služby obyvateľom. Projekt získal cenu EuroCloud Slovakia Award 2015 a jeho prínosy zaujali aj v medzinárodnom meradle.

Slovenský futbalový zväz

Spoločnosť DATALAN bola hlavným partnerom Slovenskej futbalovej reprezentácie na Majstrovstvách sveta vo futbale 2010 v Juhoafrickej republike. Náš tím sa v JAR umiestnil na 16. priečke a fanúšikov potešili hráči najmä skvelým výsledkom v zápase s Talianskom, keď výbornými výkonmi zdolali majstrov sveta.

Viac info

 

„Život nie je len o tom, že nám vždy všetko vyjde, preto počítam aj s prehrami, ale vtedy je dôležité zasa vstať a pracovať ďalej. V tomto má šport a biznis k sebe blízko. DATALANu preto želám neustálu chuť ísť vpred a víťaziť, nech je aj o ďalších 25 rokov na trhu taký úspešný, ako dnes.“ Vladimír Weiss – tréner slovenskej futbalovej reprezentácie

Výkon, rýchlosť a pružné reakcie sú pre nás inšpirujúce aj v biznise. Vyvinuli sme riešenie iZmluvník, ktoré zrýchľuje a zjednodušuje spracovanie žiadostí na splátkový predaj. Vďaka nemu dokážu zákazníci nakúpiť na splátky za pár minút.

OZ Magna

Podporili sme projekt Nemocnica slovenskej humanitárnej organizácie Magna, ktorá pôsobí na troch kontinentoch sveta a v teréne má vyše 500 pracovníkov. V Magna nemocnici môžu ľudia sami vybrať a zakúpiť položky ako lieky, zdravotný materiál, personál a logistika, vďaka čomu získajú deti a ich rodiny na celom svete prístup k bezplatnému ošetreniu, liečbe a strave v rámci dlhodobej starostlivosti, či v prípade krízových udalostí.

Viac info

 

„Sme radi, že spolu dokážeme pomôcť v núdzi a odhaliť svoju ľudskosť tvárou v tvár k humanitárnym katastrofám, násiliu a chudobe.“  Denisa Augustínová – spoluzakladateľka OZ Magna a riaditeľka operačnej sekcie

DATALAN stojí aj za projektom, vďaka ktorému sa zvýši bezpečnosť slovenských občanov. Výsledkom informatizácie GP SR bude lepšia ochrana práv ľudí, vyššia transparentnosť a sprístupnenie moderných občianskych služieb.

DFN Košice – neonatológia

DATALAN je jedným z investorov integrovanej mobilnej technológie v neonatológii – projektu NOVORODENEC, vďaka ktorému môžu lekári poskytnúť malým pacientom najúčinnejšiu terapiu až o dve hodiny skôr a využitie nájde pri záchrane až 150 kriticky chorých novorodencov ročne! Riešenie získalo Špeciálne ocenenie generálneho riaditeľa – Microsoft Slovakia Industry Award 2014 a DATALAN bol vďaka nemu ocenený ako Partner of the Year v rámci celosvetového hodnotenia Microsoft Award 2015.

Viac info

 

„Nové technológie od spoločnosti DATALAN nám pomôžu ušetriť drahocenný čas, ktorý je pri záchrane detského života často rozhodujúci.“ MUDr. Peter Krcho, PhD. – prednosta Kliniky neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach

Unikátne ocenenia nám patria aj v rámci domáceho trhu: sme 3. najväčší softvérový dom na Slovensku a 8. najväčší poskytovateľ IT služieb, 92% našich zákazníkov odporúča spoluprácu s nami, a z takmer 300 odborníkov, ktorí sú členmi nášho tímu, 95% považuje DATALAN za dobrého zamestnávateľa.

Nadácia detského kardiocentra

V spolupráci s Nadáciou Detského kardiocentra podporujeme vznik benefičného kalendára s dielami na tému SRDCE od popredných slovenských umelcov. Výťažok z dražby diel pomôže deťom s vrodenou srdcovou chybou, ktorých sa len na Slovensku narodí približne 500 ročne a 300 z nich podstúpi život zachraňujúcu operáciu.

Viac info

 

„Urobiť dobrý projekt, kde je zmyslom naozaj pomôcť, je vždy výzva. Som rada, že môžem byť jeho súčasťou a rovnako ako ľudia z nadácie si vážim tých, ktorí svojou prácou a vynaloženou energiou pomáhajú získavať tak dôležité prostriedky pre činnosť celej nadácie.“ Jana Keketi – fotografka

DATALAN stojí aj za projektom, vďaka ktorému sa zvýši bezpečnosť slovenských občanov. Výsledkom informatizácie GP SR bude lepšia ochrana práv ľudí, vyššia transparentnosť a sprístupnenie moderných občianskych služieb.

OZ Nepočujúce dieťa

Nepočujú, ale zaostávať nemusia – táto myšlienka odštartovala iniciatívu rodičov nepočujúceho syna, ktorí vlastným odhodlaním zlepšili podmienky na život aj ďalším slovenským deťom. Ročne sa u nás narodí až 200 sluchovo postihnutých detí, ktoré museli doteraz kvôli ranej diagnostike cestovať do Brna alebo Prahy. Zmenu k lepšiemu už čoskoro prinesie 1. detské audiocentrum v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici, ku ktorého zriadeniu prispel aj DATALAN.

Viac info

 

„Ak budú deti správne diagnostikované a liečené už v prvých mesiacoch svojho života, výrazne sa zvýši ich šanca na plnohodnotný život.“ Ľubica Majtánová – iniciátorka a zakladateľka OZ Nepočujúce dieťa

Podmienky zlepšujeme aj pre študentov. Prispeli sme k otvoreniu nového Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra na Žilinskej univerzite. Unikátne pracoviská ponúkajú 29 špičkových laboratórií a ich úlohou bude prenášať výsledky vývoja a výskumu do praxe.

NO Živica

Byť lepší k životnému prostrediu aj k sebe navzájom, to je cieľom aktivít občianskeho združenia, ktoré na slovenské školy prinieslo najväčší výchovno-vzdelávací ekoprogram na svete – Zelená škola. Určený je pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Do programu sa doteraz zapojilo už takmer 300 slovenských škôl a vďaka práci na spoločných projektoch na nich dochádza aj k výraznému zlepšeniu medziľudských vzťahov.

Viac info

„Vďaka podpore môžeme naštartovať pozitívnu zmenu enviromentálneho myslenia aj konania v našich deťoch, ktorej výsledky budú prínosom pre nás všetkých.“ Juraj Hipš – t.č. riaditeľ OZ Živica

Aj vo svete IT sú dôležité vzťahy a porozumenie. V DATALANe sme sa pustili do vývoja technológií, ktoré sa naučia rozumieť ľuďom. Inteligentné riešenie sa dokáže samo učiť, je „chápavé“ a tak bude vedieť časom samé automatizovane pomôcť.

Transparency International Slovensko

DATALAN je partnerom projektu Otvorená samospráva, rebríčka, ktorý pravidelne zostavuje Transparency International Slovensko. Cieľom projektu je hodnotiť kvalitu a otvorenosť komunikácie samospráv s občanmi, a motivovať mestá aj obce k vyššej transparentnosti.

Viac info

 

„Otvorená samospráva je jeden z našich najlepších projektov. Odhaľuje transparentnosť najväčších slovenských miest a všetkých žúp, a porovnávanie miest a žúp nám umožňuje miestnych politikov a úradníkov motivovať k pozitívnym zmenám.“ Gabriel Šípoš – riaditeľ Transparency International Slovensko

Lepšia dostupnosť informácií, zrýchlenie procesov a možnosť kontroly štartuje vďaka nám aj na Ústavnom súde SR v rámci projektu elektronizácie a modernizácie služieb. Národný projekt, výnimočný svojim rozsahom aj použitými technológiami, sprístupní elektronické služby určené občanom a účastníkom súdnych konaní.

Človek v ohrození

V čase záplav na východe Slovenska sme založili zbierku na pomoc postihnutým povodňami a pripojili sa k zbierke IT komunity pre združenie Človek v ohrození. Príspevok našich zamestnancov sme zdvojnásobili a spoločne sme na projekt Pomôžme vysušiť slzy prispeli sumou 3 000 eur. Každoročne tiež venujeme 2% na dobročinné aktivity, podporili sme takto napr. hospic Plamienok a nadáciu Dobrý anjel.

Viac info

„Snažíme sa reagovať na krízy v oblastiach, kde miestne úrady nemajú adekvátne finančné ani materiálne možnosti, aby mohli účinne pomôcť svojim občanom. V takýchto situáciách a ťažkých chvíľach je osobná účasť a podpora tých, ktorí vedia prejaviť solidaritu, neoceniteľnou pomocou.“Andrej Bán – predseda Správnej rady OZ Človek v ohrození

Pomáhame aj pacientom. Vyvinuli sme aplikáciu pre bezpečnejšiu preskripciu liečiv – PharmaGuard, ktorá prináša informácie o liekoch rýchlo, prehľadne a s pridanou hodnotou. Upozorňuje na nežiadúce vzájomné interakcie liekov, čím zefektívňuje prácu lekárov a chráni zdravie pacientov.

Festival Tatra Flowers

Pôsobíme na celom Slovensku a máme našu krásnu krajinu radi – aj preto svojimi aktivitami počas roka vzdávame hold vybraným regiónom a ľuďom, ktorí v nich žijú. Zároveň však obdivujeme aj výnimočné nápady a odvahu jednotlivcov, vďaka ktorým sa prepisuje história. Aj preto sme podporili štart festivalu, v ktorom sa spájajú naše krásne Tatry a tí najlepší slovenskí umelci – Tatra Flowers.

Viac info

 

„Milujeme Tatry a kvalitné umenie a rozhodli sme sa tieto naše vášne spojiť, aby sme priniesli ľuďom a Slovensku unikátne kultúrne podujatie a nezabudnuteľný zážitok.“ Fero Tököly – organizátor a autor myšlienky festivalu Tatra Flowers

V majestátnych Tatrách vždy musíte myslieť aj na bezpečnosť, a rovnako by malo byť v bezpečí aj vaše pracovné prostredie. Vieme sa postarať aj o to. Náš tím skúsených security expertov vie napr. preveriť vašu pripravenosť na nové nariadenie GDPR a navrhnúť aj zrealizovať efektívne a bezpečné riešenie na mieru.

Viva Musica

Ako partneri sme podporili aj unikátny hudobný festival VivaMusica!, ktorý prináša to najlepšie z klasickej hudby a hviezdy svetového kalibru, a pravidelne ho navštívi viac než 10-tisíc hudobných fanúšikov! Formou aj v komunikácii s publikom predstavuje našu najväčšiu inováciu na umeleckej scéne.

Viac info

„Som rád, že dnes si už čoraz viac úspešných jednotlivcov aj firiem uvedomuje nielen vitálny vplyv kultúry na nervový systém krajiny, ale aj ich verejno-spoločenskú povinnosť podporovať a udržiavať kultúru svojho národa.“ Matej Drlička – zakladateľ a riaditeľ medzinárodného hudobného festivalu VivaMusica!

Inovácie ladia aj so svetom financií. Pre klienta Sberbank realizujeme modernizáciu internet bankingu, ktorá prináša zákazníkom personalizované bankové služby, prispôsobené ich potrebám a životným situáciám.

 

Festival Východná

Sledujeme trendy, prinášame inovácie, modernizujeme a prenášame fungovanie našich zákazníkov do 21. storočia. No zároveň si vážime projekty, ktoré dokážu prinášať a predstavovať to najlepšie z našej histórie. Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom a vrcholnou prehliadkou našej tradičnej ľudovej kultúry – a my sme radi, že aj vďaka našej podpore.

Viac info

 

„Východná nie je len hudba a tanec – podujatie výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu a rozvíjaniu vzácnych hodnôt slovenskej klenotnice kultúry.“ PhDr. Jana Kresáková – riaditeľka festivalu

Prispievame k oživovaniu a záchrane kultúrneho dedičstva, a zároveň v práci vyvíjame riešenia, ktoré zachraňujú ľudské životy. V sanitkách novej generácie využívajú záchranári náš cloudový elektronický záznam pacienta, s ktorým je stanovenie diagnózy rýchlejšie a presnejšie a umožňuje zdieľanie poznatkov medzi záchranármi a lekármi už počas prevozu.

Vianočný koncert

DATALAN je hlavným partnerom Vianočných koncertov, ktoré do Bratislavy a Košíc prinášajú čarovnú vianočnú atmosféru a návštevníkom výnimočný hudobný zážitok. Vianočné piesne, operné árie a slovenské koledy zaznievajú v podaní špičkových slovenských telies a svetovo uznávaných sólistov.

Viac info

„Osobne si vážim záujem podporiť podujatie, ktoré má za cieľ podčiarknuť najmä duchovný rozmer najkrajších sviatkov roka.“ Iveta Malachovská – televízna osobnosť a spoluorganizátorka koncertov

Špičkové výkony sa dosahujú aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sme v rámci vedeckého parku dodávali modernú cloudovú infraštruktúru a dátové centrum. Viac než 736 výpočtových jadier poskytuje pre cloud 10 TB operačnej pamäte RAM a úložné systémy viac ako 100 TB úložnej kapacity.

Nevybrali ste si, alebo poznáte zaujímavý projekt

Pošlite nám svoj tip na projekt

Poznáte zaujímavý projekt, ktorý by sme mali podporiť?