Rozumieme technológiám, ale na prvom mieste máme vaše reálne potreby. Dokážeme zladiť svetové trendy s tým, čo potrebujú a oceňujú zákazníci na Slovensku. Máme na konte desiatky unikátnych, zaujímavých, technologicky inovatívnych, implementáciou rozsiahlych, či organizačne náročných projektov. A tieto dlhoročné skúsenosti kombinujeme s mladíckym drajvom a využívame na to, aby ten váš projekt bol vždy o level vyššie. Pozrite si príklady.

Pomáhame samosprávam so zavádzaním informačnej bezpečnosti
Projektom Kybernetická bezpečnosť sme v DATALANe odštartovali pomoc slovenským samosprávam v zavádzaní informačnej bezpečnosti. Naši experti, viac ako 35 samospráv a k tomu dlhý zoznam úloh, ktoré by mali mať samosprávy v rámci súladu s kybernetickými výzvami už vyriešené. Prinášame vám pohľad, ako prebiehajú analýzy a konzultácie v slovenských samosprávach.
DCOM+ sprístupní a zlepší e-služby pre mestá
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) sprístupňuje a zlepšuje poskytovanie eslužieb občanom, je prínosom pre pracovníkov úradov a pomáha aj podnikateľom. V jeho ďalšej fáze DCOM+ je ambíciou pripojiť ďalšie mestá a priniesť komfort tisíckam obyvateľov po celom Slovensku.
Staráme sa o kybernetickú bezpečnosť slovenských miest a obcí
Už viac ako 30 mestám a obciam sme pomohli splniť požiadavky zákona, ich legislatívnu povinnosť a súčasne ochrániť dáta, systémy a zariadenia rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií.
Digitálne zastupiteľstvo pomáha samosprávam v čase pandémie
Za štartom projektu je reakcia na nevyhnutnú zmenu procesov fungovania samosprávy po vyhlásení mimoriadnej situácie kvôli šíreniu nákazy COVID 19. Preto sme aplikáciu sprístupnili samosprávam do 31. augusta zdarma.
Digitálne zastupiteľstvo – komplexné zastrešenie zasadnutí
Smart riešenie Digitálne zastupiteľstvo umožňuje publikovanie v zmysle legislatívy, zvyšuje otvorenosť a transparentnosť, eliminuje náklady na procesy súvisiace s prípravou a spracovaním vstupných a výstupných materiálov pre zastupiteľstvo, papier, tlač a archiváciu.
Modernizácia a monitoring infraštruktúry samosprávneho kraja
V segmente samosprávy sú dlhoročnými zákazníkmi DATALANu nielen desiatky miest a obcí, ale aj samosprávne kraje. Prostredníctvom funkčných riešení a nových technológií prenášame výhody digitalizácie do každodenného života nielen pracovníkov úradov, ale aj občanov a obyvateľov.
Elektronizácia kraja sprístupnila 74 služieb
Občania Bratislavského samosprávneho kraja majú sprístupnené desiatky praktických elektronických služieb.
Elektronické služby pre samosprávu DCOM
DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti.

Spracovanie pandemických OČR rýchlo a jednoducho pomocou e-formulárov
Pre Sociálnu poisťovňu sme zrealizovali projekt elektronického spracovania pandemických OČR, vďaka čomu zvládli nápor žiadostí rýchlejšie, efektívnejšie, s kladným výsledkom pre žiadateľov.
Digitálne nástroje aktívne využíva aj slovenské väzenstvo
Moderné digitálne nástroje aktuálne v praxi využíva aj ZVJS. V septembri zrealizoval formou videokonferencie výročnú konferenciu v rámci predsedníctva Európskych penitenciárnych vzdelávacích akadémii, ktorá spojila 80 účastníkov z 25 krajín.
Jedenkrát a dosť: Antibyrokratický zákon v praxi
DATALAN zrealizoval významný krok v boji proti byrokracii. Občania ani podnikatelia už nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch.
Správa elektronických formulárov z jedného miesta
Elektronické formuláre postupne preberajú významnú rolu v komunikácii medzi štátom, občanmi a inými inštitúciami, Sociálnu poisťovňu nevynímajúc. V tejto oblasti ponúkame riešenie ďalšej úrovne automatizácie prostredníctvom eForm modulu.
Projekt OverSi: Rýchlo, úsporne a s prehľadom
Štátny portál OverSi má na svojom konte prvé zaujímavé čísla a výsledky: prepojil viac ako 27 568 užívateľov, úrady si prostredníctvom tohto systému stiahli 675 055 výpisov a občanom a podnikateľom priniesol úsporu 10 303 686 eur. Na jeho funkčnosti sa podieľal aj DATALAN.
Rozšírenie AEK o nových mandantov
Aplikáciu Automatizácie exekučných konaní (AEK) sme u zákazníka rozšírili o nových mandantov, ktorými sú obce, mestá a ZVJS, aby vedeli efektívnejšie vymáhať nedoplatky napríklad na miestnych daniach, či im umožní uplatniť si svoje oprávnené pohľadávky voči klientom sporiteľne.
Rozšírenie správy registratúry na slovenských univerzitách
TUKE, TUZVO aj UNIPO používajú okrem mnohých iných systémov aj univerzitné informačné systémy a Registratúru. Pre automatizáciu spracovania je vhodné mať tieto systémy prepojené, pretože vzájomne súvisia. Preto sme pre univerzity rozšírili správu registratúry a prepojili ju s už používaným systémom.
Pri obrovskej agende pomohla automatizácia
Prehľadné a rýchle spracovanie obrovského množstva agendy – to je hlavný výsledok riešenia, ktoré na Slovensku z pohľadu počtu zapojených používateľov a rozsahu integrácie nemá konkurenciu. DATALAN ho realizuje pre Sociálnu poisťovňu.
ePorady – systém pre efektívnu prípravu a priebeh porady a rokovania
Na STU sa pravidelne konajú zasadnutia riadiacich orgánov univerzity, do ktorých je zapojených množstvo ľudí, ktorí pripravujú materiály na zasadnutia, agendu, zápisnice a ďalšie materiály. Na to, aby všetko fungovalo tak, ako má a každý mal k dispozícii aktuálne informácie, slúžia ePorady.
eGOV Connector – Integrácie Memphis Registratúrnej knihy na ÚPVS
Zrýchlenie procesov a automatizácia služby – to sú len jedny z výhod nášho riešenia eGOV Connector, ktoré sme integrovali na ÚPVS. Memphis Registratúrna kniha na rozdiel od fyzickej správy registratúry poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania jednotlivých spisov a o dodržiavaní lehôt na ich vybavenie.
Digitálna archivácia ZVJS
Moderné technológie pomáhajú aj v slovenskom väzenstve. DATALAN v rámci elektronizácie verejnej správy dlhodobo spolupracuje s ZVJS, kde v súčasnosti prevádzkujeme 18 modulov v 20 ústavoch.
Zmapovali sme riziká slovenskej vedy
Vedeli ste, že Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky oslávi už 80 rokov podpory vedy na Slovensku? DATALAN pri „príležitosti bilancovania“ u zákazníka zrealizoval komplexnú bezpečnostnú analýzu.
Prepojenie na eSchránky – jednoducho a bezpečne
Vyvinuli a implementovali sme praktické riešenie eGOV Connector, ktoré našich zákazníkov jednoducho a bezpečne spája s ich elektronickou schránkou na portáli ÚPVS.
Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty
Vďaka zvýšeniu rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete získali naši vedci výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť výnimočné objavy.
eJustice: Po ambulanciách elektronizujeme aj jedálne
Komplexný stravovací IS, kto­rý nahradil zastaranú aplikáciu Kuchyňa, využívajú v 24 prevádzkach ZVJS na celom Slovensku.
Práva občanov budú chránené lepšie
Projekt elektronizácie služieb zefektívni a zvýši kvalitu a dostupnosť poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému.
Cloudová infraštruktúra STU v Bratislave
Moderná cloudová infraštruktúra a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.

Rezervačný systém OMEGA: Prehľadne, jasne a efektívne
Prehľadnosť, jasnosť a efektívnosť rezervovaných termínov a workflow pacienta v rámci celého nemocničného zariadenia. To sú výsledky nasadenia rezervačného systému OMEGA u klienta NOÚ.
ezdravie: Ako spojazdniť elektronické životné funkcie
Ako IT dodávateľ disponujeme aj špecializovaným know-how pre oblasť zdravotníctva a v rámci pripájania na ezdravie máme na konte už prvých deväť úspešne pripojených zdravotníckych zariadení.
Svetové riešenie pre najväčšiu záchrannú službu FALCK
Priniesli sme ďalšie inovácie do oblasti zdravotníctva, ktoré v sanitkách novej generácie zefektívnia činnosť záchranárov.

Financie efektívnejšie: Vytvorili sme plne automatizovaný denný reporting
Relevantné dáta v správnom čase pomáhajú prijímať strategické rozhodnutia v každej sfére. V komerčnom sektore je však aktuálny a kvalitný biznis report poskytujúci prehľad o priebežnom dosahovaní stanovených obchodných cieľov nevyhnutným základom pre správne rozhodnutia každý deň. Ako získať plne automatizovaný denný reporting a uľahčiť si prácu?
Ako internet vecí dohliada na bezpečnosť v priemyselnom závode
Zákazník v spolupráci s DATALANom uvádza do praxe inovácie, medzi ktoré sa aktuálne zaradil moderný monitorovací systém, založený na využití infraštruktúry priemyselného Internetu vecí (IoT). Monitoringom kľúčových prvkov výrobného závodu sa zvýšila bezpečnosť a eliminovali neočakávané výpadky vo výrobe.
Softvérový update vo finančnej inštitúcii
Desiatky používateľov softvéru v kancelárii i teréne, stovky zákazníkov, ktorým je potrebné poskytnúť služby ešte rýchlejšie a efektívnejšie, a najmä požiadavka automatizácie a lepšieho prehľadu a práce s dátami – to boli dôvody, ktoré nášho zákazníka, špecialistu na financovanie osobných vozidiel, doviedli k potrebe modernizácie viacerých softvérových nástrojov.
Intranet pre slovenskú aj zahraničnú pobočku banky
Pre firmy a organizácie predstavuje intranet súkromnú webovú lokalitu, ktorá zabezpečuje efektívnu komunikáciu a spoluprácu. Slúži ako zdroj potrebných dát a význam má pre menšie i väčšie firmy bez ohľadu na segment pôsobenia. DATALAN vie svojim zákazníkom dodať intranet na mieru, od návrhu až po implementáciu a testing.
Nový federálny intranet spojil dve krajiny
Pre viac ako 12 500 zamestnancov dvoch krajín sme po mesiacoch práce spustili jeden spoločný federálny intranet. Základnom projektu bolo zjednotiť intranet pre zamestnancov oboch krajín, tzn. vytvoriť jednu spoločnú platformu pre vzájomné zdieľanie informácií a súčasne integrovať aj sociálnu platformu Workplace z dielne spoločnosti Facebook.
WAF: Ochrana webových aplikácií v bankovom sektore
Únik či zneužitie dát sú dnes témami, ktorým by mali firmy, organizácie či akékoľvek inštitúcie venovať čím ďalej tým väčšiu pozornosť. Väčšina ich dát a citlivých informácií je online čo okrem množstva výhod predstavuje aj veľké riziká.
Rozšírenie registratúry CEZAR o archívne služby
U zákazníka už niekoľko mesiacov prebieha fyzická archivácia dokumentov banky. Pri ich množstve je však dôležité, aby všetky strany vedeli, kde sa v danej chvíli konkrétny dokument nachádza. Preto sme už dodávanú registratúru CEZAR prepojili s archívnym systémom.
Monitorovanie prístupu k citlivým údajom s IBM Security Guardium
Ochrana údajov by v dnešnom digitálnom svete mala byť jednou z priorít každej spoločnosti. Práve dáta sú bohatstvom firiem, preto je nevyhnutná ich neustála a proaktívna ochrana. Množstvo dát rastie každou sekundou a aj keď ich ochrana nie je jednoduchá, existujú riešenia, ktoré s ňou dokážu pomôcť.
Servisy, pneuservisy
Nová aplikácia – Servisy, pneuservisy, umožňuje elektronické podávanie servisných požiadaviek servisnými strediskami. Zákazníkovi ušetrí čas aj náklady, ale prinesie mu aj možnosť väčšej kontroly a vyhodnocovania servisných požiadaviek a úkonov či zdigitalizovanie celého procesu od prijatia požiadavky až po jej vybavenie.
Náhrada a rozšírenie systémov pre elektronickú komunikáciu
Nášmu klientovi z oblasti bankovníctva sme nasadili nový emailový systém, ktorý priniesol efektívnejšiu prácu s podnikovým e-mailom a kalendárom a rozšírenie celého systému o množstvo ďalších funkcionalít. Nový systém uľahčuje prácu s dôležitými dokumentami a mailmi a ponúka prehľadnejšie vyhľadávanie či prácu s kalendárom.
Predaj na splátky cez mobilnú aplikáciu
Trendom dnešnej doby je prepájať procesy, činnosti, dáta, systémy, ktoré zabezpečujú hlavnú bankovú činnosť. Preto sme pre nášho klienta z bankového sektora prepojili dva procesy, ktoré doteraz fungovali nezávisle od seba a dotýkajú sa niekoľkých systémov.
Inventúry skladových vozidiel
Pre nášho zákazníka sme vyvinuli novú aplikáciu – Inventúry skladových vozidiel, ktorá bude vykonávať automatizovanú kontrolu skladových vozidiel v lokalitách jednotlivých dealerov zákazníka.
Poistný portál
Šetrí čas, pomáha optimalizovať procesy v spoločnosti, odbremeňuje zamestnancov od ručnej práce. To všetko ale aj omnoho viac dokáže aplikácia Poistný portál.
Intranet replatforming
Pre nášho klienta z telekomunikačného segmentu sme zrealizovali redizajn intranetu, kde boli jednotlivé funkcionality prispôsobené jeho požiadavkám a zabezpečili sme tak jednotnú komunikačnú platformu pre komunikáciu so zamestnancami.
Rozšírenie dátových centier za hranicami Slovenska
Nech už ide o dáta akéhokoľvek typu, jedno majú spoločné – vždy musia byť niekde fyzicky uložené. Na množstve pevných diskov, ktoré sú umiestnené v serveroch dátových centier.
Zjednotenie prístupu používateľov v eAM
Jeden účet – jedno heslo do viac ako 30 aplikácií. Už viac nie je potrebné zadávať a držať v pamäti množstvo prihlasovacích mien a hesiel do rôznych aplikácií. Od teraz zvládnete všetko cez jeden účet vďaka Access Managementu od DATALANu.
Kampaňový manažment
Riešenie Campaign manažment umožňuje marketérom oslovovať klientov prostredníctvom cielených reklamných kampaní, efektívne ich manažovať a automatizovane vyhodnocovať.
Komplexné riešenie GDPR
Komplexné digitálne riešenie súladu zákazníka s GDPR nariadením realizované na kľúč v rámci ktorého bol vyvinutý univerzálny modul GDPR IN, ktorý dnes využívame vo viacerých našich produktoch a riešeniach aj u ďalších zákazníkov.
Ochrana digitálnej bezpečnosti v praxi
Zoznámte sa so špecializovanými nástrojmi pre vašu maximálnu digitálnu bezpečnosť – pomôžu vám s prípravou na GDPR aj s konkrétnym bezpečnostným problémom, či hrozbou.
Zjednodušujeme komunikáciu v slovenských bankách
Naše softvérové riešenia sprehľadňujú tok dokumentov a prepájajú banky s ich elektronickou schránkou – rýchlo, jednoducho a bezpečne.
Špičkový výkon v špičkovom rezorte X-BIONIC
Zabezpečili sme kompletnú infraštruktúru v najväčšom športovom areáli v strednej Európe a sprístupnili služby, ktoré nemajú v regióne konkurenciu.
Modernizácia sieťovej infraštruktúry
Projekt modernizácie NBS priniesol zvýšenie kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry.
Otvorili sme elektronickú vstupnú bránu SLOVALCO
Vyvinuli sme systém na tvorbu a evidenciu pracovných povolení v elektronickej forme.