Cloudová infraštruktúra STU v Bratislave - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Cloudová infraštruktúra STU v Bratislave

Cloudová infraštruktúra STU v Bratislave

Moderná cloudová infraštruktúra a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.

Fakty
Cloudové riešenie obsahuje spolu 736 výpočtových jadier, poskytuje pre cloud viac ako 10 TB operačnej pamäte RAM a úložné systémy viac ako 100 TB hrubej kapacity.

Riešenie
Projekt zahŕňal dodávku cloudovej infraštruktúry a vybudovanie špičkového dátového centra. Cloudové riešenie, ktoré kombinuje cloudové služby IaaS a PaaS, ponúka rýchle prevádzkovanie služieb, škálovateľnosť, a pokročilý manažment pre virtualizované a cloudové prostredia. Systém je zaujímavý tým, že umožňuje jednotný manažment cloudového prostredia súčasne na RISC aj CISC platforme.

Súčasťou dodávky je aj riešenie pre desktop cloud, ktoré umožňuje súčasne nakofingurovať až 2208 desktopov, a na úrovni manažmentu je integrované s privátnym cloudom, čo umožňuje riadiť celý systém z jedného miesta. Jednoduchá je aj správa heterogénneho prostredia, ktoré môže byť integrované s technológiami tretích strán.

Riešenie prinieslo zákazníkovi “low-touch” infraštruktúru, ktorá bola navrhnutá so zámerom zníženia počtu manuálnych chýb, zvýšenia bezpečnosti a zhody, a vyššej produktivity pri správe riešenia. Medzi výhody systému možno radiť aj pokročilú správu životného cyklu pre kontrolu virtuálnych mašín a optimalizáciu virtuálneho prostredia pre väčšiu efektivitu, a rýchle prevádzkovanie služieb s vysokou škálovateľnosťou, ktoré spĺňajú požiadavky pre rast s takmer okamžitým nasadením stoviek virtuálnych mašín.

Prínosy
– zlepšenie IT podpory a efektívnosti prevádzky, zjednodušenie aktualizácií a migrácií na novšie operačné systémy
– konzistentné prostredie pre desktop, desktop ako cloudová služba
– nižšie riziko, zvýšené zabezpečenie a dodržiavanie predpisov


Na fakulte vychovávame špičkových informatikov, preto potrebujeme riešenia, ktoré nám naozaj umožnia efektívne pracovať so študentami a v rámci rôznych projektov aj s odborníkmi na rôznych miestach sveta. Naše očakávania prínosov dátového centra sú vysoké, ale reálne.

Doc. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD.
dekan Fakulty informatiky a informačných technológií