Digitálna archivácia ZVJS - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Digitálna archivácia ZVJS

Moderné technológie pomáhajú aj v slovenskom väzenstve. DATALAN v rámci elektronizácie verejnej správy dlhodobo spolupracuje so Zborom väzenskej a justičnej stráže, kde v súčasnosti prevádzkujeme 18 modulov v 20 ústavoch. V roku 2016 sme napr. zákazníkovi implementovali komplexný stravovací informačný systém, pričom dodávka sa týkala celkovo 24 prevádzok na celom Slovensku. V minulom roku sme zas elektronizáciou zdravotníckeho systému v ZVJS naštartovali ezdravie v slovenskom väzenstve. Aktuálne sme u zákazníka úspešne ukončili náročný projekt digitalizácie archivácie údajov.

Cieľ: udržateľná výkonnosť
Požiadavkou zákazníka, vyplývajúcou z každodennej praxe, bolo nájsť efektívne riešenie, ktoré zrýchli a zjednoduší každodennú operatívnu prácu a v rámci minimálnych investícií zabezpečí trvalú udržateľnosť výkonnosti informačného systému. DATALAN na úlohu dedikoval tím vývojárskych špecialistov, ktorí vzali rozum do hrsti a pripravili technologicky pomerne jednoduché riešenie, ktoré má predpoklad dlhodobej stability a spoľahlivosti.

„Rozhodli sme sa ísť neštandardnou cestou, ale v každom prípade priniesť niečo nové,“ prezradila Katarína Tóthová zo spoločnosti DATALAN, vedúca tímu, ktorý pracuje na projektoch pre ZVJS. „Ako prví sme v reálnej implementácii použili nový moderný DOTVVM framework, čím sme chceli zároveň zákazníkovi ukázať cestu, ktorou by sme sa spoločne mohli vydať pri ďalšom rozvoji informačných systémov.“ 

Klasické robustné „enterprise“ riešenia sú totiž v praxi náročné na prevádzku, málo flexibilné a cenovo náročné. Pre datalanský produkčný tím však bola prioritou funkčnosť a pridaná hodnota. DATALAN preto zákazníkovi ponúkol vlastné riešenie, priamo prispôsobené jeho požiadavkám. Odpoveďou na jeho potreby tak bol upgrade a optimalizácia výkonnosti existujúcich databázových serverov a zároveň implementácia unikátneho riešenia, v ktorom sa presun historických údajov deje kontinuálnym automatickým procesom na mesačnej báze a mimo produkčné prostredie. Zákazník tak nebol zaťažený potrebou rozširovania infraštruktúry alebo nákupu komerčných licencií, a práve bezúdržbovosť hodnotí ako výraznú pridanú hodnotu zo strany DATALANu.

„Keďže sa nám podarilo minimalizovať množstvo dát potrebných v bežnej prevádzke, prinieslo naše riešenie aj zásadné zrýchlenie odoziev informačného systému pri práci s veľkým objemom dát, ktoré súvisia napríklad so spracovaním hrubých pracovných odmien obvinených a odsúdených,“ doplnila Katarína Tóthová.

Na analýzach a vývoji riešenia začal DATALAN pracovať koncom roka 2016, samotná implementácia bola spustená v marci 2017 a jej ukončenie bolo plánované v decembri – no projekt sa vo funkčnej podobe podarilo odovzdať už o mesiac skôr. Navyše v praxi potvrdil, že užitočné riešenia môžu vznikať aj bez veľkého rozpočtu. DATALAN udržal vývoj v rozsahu stanoveného rozpočtu, pričom v rámci projektu navrhol, otestoval aj implementoval úplne nový framework. Z technologického pohľadu je riešenie naozaj „nenáročné“ – vývojári využili MS SQL server, .NET 4.0 framework a open source DOTVVM framework.

Prínosy nového riešenia z dielne DATALANu:

  • presun historických údajov sa deje kontinuálnym automatickým procesom na mesačnej báze, takže riešenie je bezúdržbové,
  • historické údaje sú presúvané mimo produkčné prostredie,
  • minimalizácia dát potrebných v produkcii – eliminovali sme tým problémy zahltenia informačného systému,
  • zvýšenie rýchlosti spracovania každodenných operácií a tým skrátenie celkovej doby trvania tejto aktivity.


Pre zaujímavosť, v prvej etape projektu sa presunulo 60 tisíc klientov, čo je cca 100 miliónov záznamov, a tiež dokumenty a fotografie v objeme rádovo 30 GB.