Digitálne nástroje aktívne využíva aj slovenské väzenstvo

Aktuálna pandemická situácia kladie zvýšené nároky na online komunikáciu celej verejnej správy. Moderné digitálne nástroje aktuálne v praxi využíva aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). V septembri zrealizoval formou videokonferencie výročnú konferenciu v rámci predsedníctva Európskych penitenciárnych vzdelávacích akadémii, ktorá spojila 80 účastníkov z 25 krajín.

Na bezproblémovej realizácii online stretnutia sa podieľala spoločnosť DATALAN. V rámci elektronizácie verejnej správy so ZVJS spolupracuje dlhodobo a v súčasnosti prevádzkuje 18 informačných modulov v 20 ústavoch. Zákazníkovi DATALAN implementoval komplexný stravovací informačný systém, pričom dodávka sa týkala celkovo 24 prevádzok na celom Slovensku. Elektronizáciou zdravotníckeho systému v ZVJS sa naštartovalo ezdravie v slovenskom väzenstve.

Realizácia videokonferencie, ktorá sa uskutočnila 28. – 29. septembra, bola prvou medzinárodnou konferenciou organizovanou zborom vo virtuálnom priestore a skončila úspešne. Desiatkam zástupcom výcvikových akadémií väzenských a probačných služieb z celej Európy bola predstavených mnoho nových informácií, napr. nový projekt zameraný na prepojenie európskych väzenských výcvikových aktivít, a priestor dostala aj téma zameraná na výzvy pre výcvikové akadémie vyplývajúce z aktuálnej situácie súvisiacej s koronavírusom, inovatívne metódy a prístupy vo výcviku personálu a dištančné vzdelávanie.

DATALAN v rámci realizácie videokonferencie využil nástroj Webex od spoločnosti Cisco a zabezpečil hosťovanie konferencie pre Generálne riaditeľstvo ZVJS a Netherlands Helsinki Committee. Zákazníkovi bol poskytnutý kompletný servis, tj. oboznámenie s používateľskými možnosťami platformy Cisco Webex Event center, poskytnutie platformy a podpora pri testovacom a ostrom evente. Testovacia prevádzka bola zrealizovaná týždeň pred samotnou konferenciou, s možnosťou úpravy, doplnenia a nastavenia funkcionalít pre potreby ZVJS, a v deň konferencie DATALAN poskytoval pohotovosť pre prípad akejkoľvek požiadavky.

Ako potvrdil Mgr. Peter Neuhybel z odboru personálnych a sociálnych činností Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, pre ZVJS išlo o dôležitú udalosť, pri ktorej potrebovali mať istotu, že slovenská organizácia nesklame medzinárodných partnerov. „Služba Webex Event, ktorú DATALAN použil pri organizácii online konferencie, maximálne splnila naše očakávania. Spolu s technickou podporou konzultantov, dôslednou prípravou a testovaním až po realizáciu samotnej konferencie, čo bolo súčasťou balíka služieb, sme dokázali zorganizovať konferenciu pre viac ako 80 účastníkov z 25 krajín na vysokej profesionálnej úrovni.“

DATALAN má prístup k fungujúcim a moderným nástrojom na riešenie aktuálnych potrieb a výziev vo firmách a inštitúciách vďaka partnerstvám s globálnymi lídrami – medzi tieto nástroje patrí aj videokonferenčný systém Cisco Webex, ku ktorému DATALAN poskytuje odborné konzultácie a súčinnosť pre bezproblémovú a rýchlu inštaláciu aj priebeh. V prípade nutnosti je to možné aj bezkontaktne a na diaľku. Samozrejmosťou je zaručenie vysokej bezpečnosti. Šifrovaná je všetka komunikácia (médiá, správy a dokumenty) zo všetkých zariadení a klientov. V prípade potreby je možné zákazníkovi implementovať šifrovací mechanizmus priamo do vlastnej infraštruktúry a zaistiť tak maximálnu mieru zabezpečenia dát aj koncových staníc.

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Internet Expolrer a nemusí fungovať správne.
Odporúčame použiť modernejší prehliadač.