Digitálne zastupiteľstvo pomáha samosprávam v čase pandémie - DATALAN