Intranet pre slovenskú aj zahraničnú pobočku banky - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Intranet pre slovenskú aj zahraničnú pobočku banky

Pre firmy a organizácie predstavuje intranet súkromnú webovú lokalitu, ktorá zabezpečuje efektívnu komunikáciu a spoluprácu. Slúži ako zdroj potrebných dát a význam má pre menšie i väčšie firmy bez ohľadu na segment pôsobenia. DATALAN vie svojim zákazníkom dodať intranet na mieru, od návrhu až po implementáciu a testing, vrátane potrebnej integrácie medzi viacerými pobočkami. Príkladom je riešenie intranetu v bankovom prostredí.

Intranet plní funkciu „interného internetu“, kde zamestnanci nájdu novinky, praktické informácie, ale aj podklady potrebné k práci. Dôležitá je preto tak bezpečnosť prístupov a ochrana dát, ako aj integrácia, keď má spoločnosť viacero pobočiek, dokonca aj v zahraničí.

Pre nášho dlhoročného zákazníka z bankového sektora a jeho slovenskú aj českú pobočku sme vytvorili nástroje na tvorbu nového intranetu v prostredí MS SharePoint. Po naplnení webového obsahu bude slúžiť asi 1 500 zamestnancom a obchodnej sieti pre obe krajiny. Projekt sme odštartovali na jeseň 2019 a naďalej pokračujú práce na požadovaných rozvojových úpravách.

Správa v réžii zákazníka
Prečo intranet na MS SharePoint? Ide o aplikačnú webovú platformu integrovanú s balíkom Microsoft Office, ktorá je dostupná cez internetový prehliadač a funguje ako prehľadný a praktický systém na  správu a ukladanie  dokumentov. Zároveň obsahuje množstvo podporných funkcionalít a aplikácií, medzi ktoré patrí aj intranet. Systém je navyše vysoko konfigurovateľný, vďaka čomu sme ho vedeli jednoducho a presne prispôsobiť potrebám zákazníka.

Dodané riešenie vytvára prostredie pre prácu s intranetovými stránkami (editáciu, publikovanie, schvaľovanie) vrátane predpripravených webových častí podľa zadania, s možnosťou napĺňania a aktualizácie v internej réžii zákazníka. Plne pokrýva potrebu procesov pri vytváraní a správe intranetu, a to aj vrátane multijazyčného prostredia a nutnosti preklápania stránok do iných jazykov.

„Naše riešenie zákazníkovi výrazne zjednodušuje prácu s intranetom – kompetentným zamestnancom umožňuje jednoduchým WYSIWYG spôsobom (bez znalosti HTML programovania) nielen dopĺňať obsah, ale aj vytvárať samostatné stránky,“ hovorí obchodný manažér Peter Žilák, ktorý za DATALAN celý projekt zastrešoval. „Toto riešenie sme zákazníkovi odporučili práve z toho dôvodu, že MS SharePoint je štandardná platforma, používaná každou väčšou spoločnosťou a je tak ideálnym nástrojom aj pre správu intranetu.“

Pridaná hodnota
Zaujímavosťou je, že riešenie je doplnené o špecifickú funkcionalitu, ktorá ešte viac zjednodušuje prácu správcov a editorov intranetu. Predpripravené webové časti umožňujú zobrazovanie na základe oprávnení, danej jazykovej mutácie a zvoleného dizajnu.

Vďaka vysokej odbornosti a praktickým skúsenostiam SharePoint developerov v spoločnosti DATALAN sme schopní dodávať riešenia na mieru vo vysokej kvalite a funkčnosti aj pre firmy so stovkami zamestnancov a potrebou rozsiahleho obsahu internej platformy. Práve využitím MS riešenia zákazníkom poskytneme aj priestor na ďalší rozvoj a modernizáciu riešenia v súlade s globálnymi trendmi.