Intranet replatforming - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

DATALAN neustále posúva svoje služby na vyššiu úroveň a aj to, čo bolo ešte pred pár rokmi inovatívnym riešením, potrebuje dnes upgrade. Preto sme pre nášho zákazníka z telekomunikačného segmentu zrealizovali redizajn intranetu, kde boli jednotlivé funkcionality prispôsobené jeho aktuálnym požiadavkám a zabezpečili tak jednotnú komunikačnú platformu pre komunikáciu so všetkými zamestnancami a spolupracovníkmi, čo zahŕňa takmer 15 tisíc ľudí na celom Slovensku.

Starý intranet sme zmigrovali na novú portálovú platformu pre zamestnancov a predajcov v súbehu s nasadením nového riešenia Access Managementu a konsolidáciou úložiska kmeňových údajov zamestnancov. V zásade išlo o prechod zastaranej verzie portálovej platformy (Sun ONE) na Liferay Portal, migráciu všetkých aplikácií bežiacich na portáli, integráciu s novým EAM (Access Managerom pre zamestnancov) a novou štruktúrou údajov o zamestnancoch, predajcoch a kontraktoroch v AA LDAPe. Súčasťou bola tiež automatizácia deploymentu portálových inštancií a aplikácií.

Web intranetového portálu využíva 7 000 interných zamestnancov, 2 600 predajcov a asi 5 000 kontraktorov. Denne poskytuje až milión stránok a 22 zmigrovaných aplikácií priamo v portáli. Klienta sme odľahčili o 7 bežiacich serverov a neporovnateľne menej servisných zásahov, čím sme zvýšili dostupnosť, čiže bezporuchovosť portálu.

Najväčším prínosom nášho riešenia je množstvo aplikácií a jednotná komunikačná platforma pre všetkých zamestnancov. Integrácia s eAM-om súčasne zabezpečuje jednotné prihlásenie do systémov užívateľom. „Keďže DATALAN bol implementátorom intranetu, s ktorým náš zákazník pracoval doteraz, sme naozaj radi, že sme mohli byť aj pri jeho redizajne a ponúknuť mu nové, lepšie a modernejšie riešenie,“ vyjadril sa Pavol Šimo, návrhár, konzultant a vývojár z DATALANu, ktorý na projekte spolupracoval.

Primárnym očakávaním zo strany zákazníka bola nová, rýchla a spoľahlivá aplikácia, čo sa nám podarilo splniť. Aby sme intranet zákazníka posunuli na ešte vyššiu úroveň, aktuálne pracujeme na bezpečnom presunutí aplikácie na mobilne zariadenia a prihlasovanie prostredníctvom PINu na mobile.

Z technologického pohľadu je riešenie postavené na platforme Liferay Portal, pričom servery bežia vo virtualizovanom prostredí privátneho cloudu zákazníka. Počas prevádzky existuje možnosť zvýšenia (alebo zníženia) počtu bežiacich serverov podľa očakávanej záťaže – v podstate „na jeden klik myšou“. Deployment aplikácií ako do testovacieho, tak aj do produkčného prostredia je riadený centrálne a automatizovane. Na integráciu s EAM bol vyvinutý vlastný autologin modul do Liferay Portalu, pretože existujúci neobsahoval potrebné vlastnosti a nebol stavaný na (v dobe deploymentu) najnovšiu verziu OpenAM.

Prednosťou projektu je aj fakt, že v budúcnosti je možné ho opätovne upravovať podľa akutálnych požiadaviek, trendov a technologických možností.